Sophantering

Vi på Salabostäder tänker på miljön och en hållbar framtid. För oss är det en självklarhet att källsortera. För att underlätta för er som hyresgäster har vi tillgängliga miljöbodar.

I våra miljöbodar kan du lämna ofärgat och färgat glas, förpackningar av plast, papper och metall samt tidningspapper, bioavfall (matrester) och restavfall. Vi har även batteriholkar och på vissa områden belysningsåtervinning.

Allt övrigt avfall, som exempelvis grovsopor, ska lämnas till Återbruket Returen.

Vi debiterar bortforsling av annat avfall om det lämnas vid våra miljöbodar.

Två gånger om året ställer vi ut grovsopscontainrar i områdena, så att ni har möjlighet att städa ur era förråd och kasta saker som normalt sett måste köras till Återbruket Returen.

Länkar:
Återbruket Returen
Information om sortering (Vafab)