Egen uteplats

Om din lägenhet har uteplats omfattas den av självskötselreglerna. Självskötsel innebär att du som boende ansvarar för skötsel av uteplatsen.

Det innefattar exempelvis snöröjning, gräsklippning, ogräsrensning, buskklippning och så vidare. Här finner du information om vad du får och inte får göra.

Oavsett vad du vill bygga så ska det ske i samråd med Salabostäder (särskilt tillstånd krävs). Du lämnar in ritning/skiss till din kvartersvärd för godkännande.

 • Staket
  Om du ska bygga staket ska du kontakta oss för att få veta vad som gäller på ditt område. Du underhåller ditt staket och är återställningsskyldig om du en dag flyttar, vilket innebär att staketet måste tas bort och omgivningen återställas.
 • Kolgrill/gasolgrill
  Det är tillåtet att grilla med kol- eller gasolgrillar på större, radhusliknande, uteplatser. Grillen får inte användas på altanen eller nära byggnaden.
  Håll alltid koll på grillen och visa hänsyn till dina grannar.
 • Tak och inglasning är inte tillåtet
 • Kolonilott
  Vi har inte kolonilotter till våra lägenheter. Däremot kan du få tillgång till en odlingslåda om du frågar din kvartersvärd.
 • Insynsskydd
  Efter överenskommelse med oss på Salabostäder kan du montera, underhålla och se till att insynsskyddet anpassas till omgivningen. Skyddet får dock inte gå längre än till trallens slut.
 • Trall/uteplats
  Sköt din uteplats och håll efter den. Vi står för olja vid behov.
 • Gräsklippning
  Om du har egen tomt med gräsmatta behöver du klippa den, såväl innanför staketet som 20 cm utanför.
 • Plantering
  Du får inte plantera utanför, eller i anslutning till, din uteplats utan vårt medgivande. Rabatterna ska rensas från ogräs.

Redskapsbodar

Du har möjlighet att låna trädgårdsredskap från våra redskapsbodar som finns i området. Kontakta nyckelansvarig för tillgång och mer information. Vet du inte vem som är nyckelansvarig på ditt område? Prata då med din kvartersvärd.

Badpool

Det är inte tillåtet att ha pool eller SPA-bad, då vi inte har möjlighet att kontrollera att alla nödvändiga säkerhetsåtgärder efterföljs. Samma regel gäller trädgårdsdamm.

Små plaskbassänger med mindre än 20 cm vattendjup är tillåtet om du har en egen tomt, dock får inte varmvatten från lägenheten användas för att fylla den. Du måste underteckna ett ansvarsavtal där du accepterar barnsäkerhets-, miljö-, och ansvarsfrågor. Detta ska bifogas med befintligt hyresavtal.

Studsmatta

Du får ha studsmatta på egen tomtmark (endast på baksidan) under förutsättning att du undertecknar ett ansvarsavtal med oss.  Det ska bifogas med det befintliga hyresavtalet, där du accepterar barnsäkerhets-, miljö-, och ansvarsfrågor.

Frågor och svar

Bild på hur man mäter altanen

Tomtgränsen går 6 meter från den bakre husväggen vid altanen. Observera att altanen kan vara belägen mot två, ibland tre husväggar. Då är det alltid den bakre väggen du ska mäta ifrån.

Eftersom det endast är 3 meter kvar på tomten från altanens/trallens slut får det exempelvis inte plats med en studsmatta med större diameter än 3 meter inom tomtgränsen.

Om du bor i ett område med egen tomt och vill ändra på något, eller till exempel vill bygga staket, insynsskydd eller lägga ytterligare plattor/marktegel, behöver du först höra av dig till oss för att få veta vad som är godkänt att göra och hur det ska utföras.

Allt bollspel hänvisar vi till gräsytorna mellan gränderna.

Detta för att det så lätt händer en olycka med grannens blomlåda eller fönster om bollekar sker vid entréerna.

Tycker du att innehållet är bra?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.