Flytta ut

Det finns flera saker att tänka på om du ska flytta ut. Hur går uppsägningen till? Hur lång är uppsägningstiden? Hur går egentligen en besiktning till? Det får du svar på i denna sektion.

Uppsägning av lägenhet

Du loggar in och säger själv upp din lägenhet i första hand. Alternativt bokar du ett besök hos kundservice. Vid uppsägning av ditt bostadshyresavtal sägs även sidoavtal upp, exempelvis avtal för fordonsplats, såvida du inte flyttar till en annan av våra lägenheter inom samma område.

Uppsägningstid

Uppsägningstiden är 3 månader när du flyttar ifrån oss och 2 månader om du flyttar inom vårt bestånd. Kom ihåg att uppsägningstiden räknas ifrån nästkommande månad.

Exempel:
Om du säger upp ditt hyresavtal den 14 oktober så räknas uppsägningstiden från 1 november.

Undantag är vid dödsfall och vårdboende.

Dödsfall

För att du som anhörig ska kunna säga upp hyresavtalet behöver vi ett dödsfallsintyg, som du beställer via Skatteverket. Du har rätt till en månads uppsägningstid (räknas från nästkommande månad).

Vårdboende

Du har rätt till en månads uppsägningstid (räknas från nästkommande månad).

Abonnemangstjänster och flyttanmälan

Kom ihåg att flytta- eller säga upp dina abonnemangstjänster som exempelvis el-, bredband, TV och så vidare. Du måste också anmäla din flytt till skatteverket.

Instruktionsböcker och/eller handböcker

Eventuella instruktionsböcker/manualer och liknande till exempelvis vitvaror lämnas kvar till nästa hyresgäst.

Lägenhetsvisning

Det är du som avflyttande hyresgäst som står för visning av lägenheten.

Besiktningar

I samband med att du sagt upp hyresavtalet blir du kontaktad av vår besiktningsman. Vi utför en förbesiktning för att fastställa lägenhetens skick. Baserat på den får du reda på eventuella anmärkningar som du behöver åtgärda. Det du inte vill eller kan åtgärda blir du debiterad för. Detaljer om detta får du av besiktningsmannen.

Eventuella anmärkningar på förbesiktningen kontrolleras på slut- och städbesiktningen, som du bokar via din kvartersvärd.

Om du är överens med den inflyttande hyresgästen om tidigare inflyttning än vad hyresavtalet visar så utför vi inte någon städbesiktning. I de fallen hanteras eventuella brister i städningen er hyresgäster emellan.

Du som avflyttande hyresgäst kan lämna en lägenhetsnyckel direkt till den inflyttande. Resterande nycklar lämnas till vår kundservice.

Eventuell hyresbetalning regleras er emellan.

Den som står på hyresavtalet är den som har ansvaret för lägenheten tills uppsägningstiden har upphört. Detta oavsett om nästa hyresgäst flyttar in tidigare.

Inlämning av nycklar, passerbrickor och bokningscylinder

Nycklar och eventuella passerbrickor/bokningscylinder ska lämnas till oss senast kl 12:00 den första vardagen efter hyresavtalets upphörande. Vi ska då ha utfört en godkänd städ- och slutbesiktning av lägenheten. Protokoll på städbesiktningen lämnas tillsammans med nycklarna till vår kundservice.

Tycker du att innehållet är bra?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.