Bostadsanpassning

Bostadsanpassning innebär att man behöver anpassa boendet efter hyresgästens fysiska behov.

Till exempel kan det handla om att anpassa hemmet för dig som använder rullator eller rullstol.

I vissa områden (till exempel Dalhem, Ängshagen, Salbohed) har vi en del självskötsel som kontraktsvillkor. I sådana områden medger vi endast de enklaste åtgärder såsom tröskelborttagning och handtag.

Du hittar blanketten om bostadsanpassning på kommunens hemsida. Vår handläggningstid är normalt en till tre arbetsdagar. Vi gör en prövning om anpassningen är lämplig i den form som beskrivs för aktuell lägenhet.

Tycker du att innehållet är bra?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.