Frågor och svar

Vad har Salabostäder för arbetstider?

Vi på Salabostäder jobbar vardagar 7:00-16:00. Beredskapen/jouren jobbar övrig tid.

Kostar det pengar att registrera sig och ställa sig i bostadskön?

Det kostar inget att registrera sig eller att stå i vår bostadskö.

Vart får jag spela boll på Dalhem?

Allt bollspel hänvisar vi till gräsytorna mellan gränderna. Detta för att det så lätt händer en olycka med grannens blomlåda eller fönster om bollekar sker vid entréerna.

Vad gäller för staket på Dalhem?

På Dalhem är det hyresgästerna själva som ombesörjer staket. Detta är vad som gäller.

Vad händer om en hyresgäst avlider och borgensman finns?

När ett dödsfall inträffar så kräver Salabostäder hyra från dödsboet under uppsägningstid och tid för tömning av lägenhet. Finns inga pengar i dödsboet så går vi vidare till borgensman med kravet. Det finns inget som löser borgensmannen ur sitt åtagande i samband med hyresgästens dödsfall.

Hur gör jag för att få in en fast telefon i lägenheten?

Denna typ av frågor ska du ställa till din tjänsteleverantör, då de ansvarar för detta.

Vad innebär det att bli någons borgensman?

Om du som bostadssökande saknar inkomst för sex månader framåt begär vi en borgensman för att kunna gå vidare med din ansökan.

Vart ligger närmaste skyddsrum?

Den informationen ansvarar MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) för. Du kan läsa mer om skyddsrum på MSB:s hemsida och se en karta över skyddsrum i Sala.

Hur får jag tag i en innernyckel för att kunna låsa dörren till exempelvis sovrummet?

Vi tillhandahåller inte innernycklar på grund av säkerhetsskäl.