Frågor och svar

Vad gäller för staket på Dalhem?

Vi får många frågor om vad som gäller för staket. På Ängshagen har vi på Salabostäder byggt staketen, men på Dalhem är det hyresgästerna själva som ombesörjer staket. Detta är vad som gäller.

Vad innebär besittningsskydd?

I regel har hyresgästen rätt att bo kvar om hyresvärden säger upp avtalet. Det kallas besittningsskydd. Besittningsskydd innebär att hyresgästen har rätt att bo kvar även om hyresvärden säger upp avtalet.

Vad händer om en hyresgäst avlider och borgensman finns?

När ett dödsfall inträffar så kräver Salabostäder hyra från dödsboet under uppsägningstid och tid för tömning av lägenhet. Finns inga pengar i dödsboet så går vi vidare till borgensman med kravet. Det finns inget som löser borgensmannen ur sitt åtagande i samband med hyresgästens dödsfall.

Hur gör jag för att få in en fast telefon i lägenheten?

Denna typ av frågor ska du ställa till din tjänsteleverantör, då de ansvarar för detta.

Vad innebär det att bli någons borgensman?

Om du som bostadssökande saknar inkomst för sex månader framåt begär vi en borgensman för att kunna gå vidare med din ansökan.

Vart ligger närmaste skyddsrum?

Den informationen ansvarar MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) för. Du kan läsa mer om skyddsrum på MSB:s hemsida och se en karta över skyddsrum i Sala.

Hur får jag tag i en innernyckel för att kunna låsa dörren till exempelvis sovrummet?

Vi tillhandahåller inte innernycklar på grund av säkerhetsskäl.

Hur ofta städar ni trapphuset?

En gång i veckan. En gång om året genomför vi dessutom en storstädning. Om ni har klagomål så vill vi gärna att ni skickar e-post eller ringer oss och berättar.

Varför är det åldersgräns på sommarjobb hos er?

Att vi har en åldersgräns på 16 år beror på att vi vänder oss till gymnasieungdomar. Sedan är det även en säkerhetsaspekt, då sommarjobbarna får köra gräsklippare och använda motordrivna maskiner.