Fordonsplatser och parkeringsregler

Här får du information om de olika typer av fordonsplatser som vi erbjuder samt parkeringsregler.

Olika typer av fordonsplatser

Vi har fem olika typer av fordonsplatser:
Parkeringsplats, parkeringsplats med el, carport, garage, parkeringsplats för promenadskoter (permobil).

Parkeringsplats
är vårt grundutförande – en ruta där du kan parkera ditt fordon.
Kostnad att hyra: 133 kr/mån

Parkeringsplats för promenadskoter – en ruta inomhus där du har tillgång till el
Kostnad att hyra: 54 kr/mån

Parkeringsplats med el
är precis som det låter – en ruta där du kan parkera ditt fordon, där du dessutom har tillgång till el.
Kostnad att hyra: 222 kr/mån

Carport är en parkeringsruta för ditt fordon under tak, med tillgång till el.
Kostnad att hyra: från 275 kr/mån

Garage förekommer i olika utföranden – garagelänga, enskilt garage, p-hus.
Kostnad att hyra: från 424 kr/mån 

Parkeringsregler för fordonsplatser

 • Parkering 24 timmar gäller endast vardagar, inte helger eller dag före helgdag.
 • Behöver du parkera längre än 24 timmar måste du kontakta oss för att få ett tillfälligt parkeringstillstånd. Kontakta oss minst 2-3 vardagar innan du behöver tillståndet och ange skäl, exempelvis resa, semester eller tillfällig lånebil vid verkstadsärende.
 • Parkering är endast tillåten på anvisade platser, i övrigt gäller parkeringsförbud. Skyltning visar vad som gäller.
 • Den bil du parkerar måste vara registrerad på dig eller den du bor med och ägaren skriven på aktuell adress.
 • Våra fordonsplatser är endast till för personbilar, motorcyklar och mopeder. Husvagnar, husbilar och släp får inte ställas här.
 • Avställda fordon, skrotbilar samt fordon med körförbud får inte stå på våra fordonsplatser. Detta gäller även om du hyr din fordonsplats.
 • Din bil får inte utgöra någon skaderisk eller miljöfara såsom läckande vätska eller trasiga fönster- och lyktglas.
 • På våra parkeringar finns ett begränsat antal platser för rörelsehindrade. Dessa får nyttjas i mån av plats för dig som har giltigt tillstånd. Kommunalt tillstånd för rörelsehindrade gäller med samma begränsning.
 • Parkering är inte tillåten framför garage eller carport.
 • Det är inte tillåtet att köra motordrivna fordon, moped och motorcykel på innergårdar i bostadsområdet.
 • Enligt lag är det förbjudet att lämna motorvärmekabeln kvar i eluttaget på elstolpen.
 • En hyrd fordonsplats förfogar man själv över som hyresgäst. Vid eventuell överträdelse är det hyresgästens eget ansvar att ringa bevakningsföretag.
 • Observera att hyrda fordonplatser snöröjes av den som hyr platsen.

Har du parkeringsrelaterade frågor?

Ring Securitas på 0771-76 70 00

Tycker du att innehållet är bra?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.