Generella områdesregler för fordonsplatser Boende på exempelvis Dalhem får parkera på boendeparkering inom hela Dalhemområdet, men inte på gästparkeringar. Detsamma gäller övriga områden inom Salabostäders bestånd.

Fordonsplatser och parkeringsregler

Här får du information om de olika typer av fordonsplatser som vi erbjuder samt parkeringsregler.

Olika typer av fordonsplatser

Vi har fem olika typer av fordonsplatser:
Parkeringsplats, parkeringsplats med el, carport, garage, parkeringsplats för promenadskoter (permobil).

Parkeringsplats
är vårt grundutförande – en ruta där du kan parkera ditt fordon.
Kostnad att hyra: 133 kr/mån

Parkeringsplats för promenadskoter – en ruta inomhus där du har tillgång till el
Kostnad att hyra: 54 kr/mån

Parkeringsplats med el
är precis som det låter – en ruta där du kan parkera ditt fordon, där du dessutom har tillgång till el.
Kostnad att hyra: 222 kr/mån

Carport är en parkeringsruta för ditt fordon under tak, med tillgång till el.
Kostnad att hyra: från 275 kr/mån

Garage förekommer i olika utföranden – garagelänga, enskilt garage, p-hus.
Kostnad att hyra: från 424 kr/mån 

Parkeringsregler för fordonsplatser

 • Parkering 24 timmar gäller endast vardagar, inte helger eller dag före helgdag.
 • Behöver du parkera längre än 24 timmar måste du kontakta oss för att få ett tillfälligt parkeringstillstånd. Kontakta oss minst 2-3 vardagar innan du behöver tillståndet och ange skäl, exempelvis resa, semester eller tillfällig lånebil vid verkstadsärende.
 • Parkering är endast tillåten på anvisade platser, i övrigt gäller parkeringsförbud. Skyltning visar vad som gäller.
 • Den bil du parkerar måste vara registrerad på dig eller den du bor med och ägaren skriven på aktuell adress.
 • Våra fordonsplatser är endast till för personbilar, motorcyklar och mopeder. Husvagnar, husbilar och släp får inte ställas här.
 • Avställda fordon, skrotbilar samt fordon med körförbud får inte stå på våra fordonsplatser. Detta gäller även om du hyr din fordonsplats.
 • Din bil får inte utgöra någon skaderisk eller miljöfara såsom läckande vätska eller trasiga fönster- och lyktglas.
 • På våra parkeringar finns ett begränsat antal platser för rörelsehindrade. Dessa får nyttjas i mån av plats för dig som har giltigt tillstånd. Kommunalt tillstånd för rörelsehindrade gäller med samma begränsning.
 • Parkering är inte tillåten framför garage eller carport.
 • Det är inte tillåtet att köra motordrivna fordon, moped och motorcykel på innergårdar i bostadsområdet.
 • Enligt lag är det förbjudet att lämna motorvärmekabeln kvar i eluttaget på elstolpen.
 • En hyrd fordonsplats förfogar man själv över som hyresgäst. Vid eventuell överträdelse är det hyresgästens eget ansvar att ringa bevakningsföretag.
 • Observera att hyrda fordonplatser snöröjes av den som hyr platsen.

Har du parkeringsrelaterade frågor?

Ring Securitas på 0771-76 70 00

Tycker du att innehållet är bra?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.