Flytta in

Du flyttar in kl 13:00 på hyresavtalets startdatum, eller första vardagen om den infaller på helg/helgdag. Hyran ska betalas in i förskott innan du hämtar ut nycklarna.

Ta med kvitto på inbetalningen, eller var beredd på att visa upp betalningen på din internetbank, om du misstänker att den inte hunnit fram till oss när du flyttar in.

Om du skickar en anhörig att kvittera ut nycklar behöver du meddela kundservice vem som kommer för att hämta nycklarna. Din anhörige visar din samt sin egen legitimation.

Tidigare inflyttning

Om du är överens med den avflyttande hyresgästen om tidigare inflyttning än vad hyresavtalet visar så utför vi inte någon städbesiktning. I de fallen hanteras eventuella brister i städningen er hyresgäster emellan.

Eventuell hyresbetalning regleras er emellan.

Att tänka på vid inflyttning

Abonnemangstjänster

Abonnemang för bland annat telefon, bredband och el ingår inte i hyran. Dessa får du teckna själv med den tjänsteleverantör du önskar. Kom ihåg att säga upp och/eller flytta de abonnemang du har när du byter bostad. Om du vill teckna bredbandsavtal och/eller TV-avtal, gör du detta via tjänsteportalen Zmarket.

Läs mer om bredband, TV och telefoni

Flyttanmälan och folkbokföring

När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket. Det krävs att du är folkbokförd på lägenheten. Gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten.

Om du vill ha eftersändning av din post så beställer du det hos Adressändring.

Lägenhetsnumret är en del av din adress och består av fyra siffror. Du kan hitta lägenhetsnumret på din ytterdörr, på ditt eventuella postfack eller i ditt hyresavtal.

Anmärkning på besiktning

Om du upptäcker någonting i lägenheten som inte stämmer med besiktningen har du möjlighet att göra tillägg på besiktningsprotokollet. Ett sådant tillägg måste göras senast åtta arbetsdagar från hyresavtalets giltighetsdatum.

Hemförsäkring

Du ska ha en hemförsäkring som hyresgäst. Det är ett krav för att få hyra av oss.

Brandvarnare

Testa din brandvarnare regelbundet. Skulle den inte fungera så lägger du en serviceanmälan till oss omgående.

  • Vi tillhandahåller en brandvarnare per våningsplan.
  • Batterier till brandvarnare står du som hyresgäst för.

Läs vår brandinformation

Porttelefon

Flera av våra fastigheter har porttelefoner. Du låser upp genom att hålla en passerbricka, även kallad ”tagg”, mot nyckelhålssymbolen på porttelefonen. Passerbrickan får du av oss.

För att kunna använda porttelefonen måste du förse oss med det telefonnummer du vill använda. Vi lägger in dina uppgifter i systemet så ditt namn blir sökbart i porttelefonen.

När någon sedan trycker på ditt namn ringer det i din telefon och du kan prata med den som befinner sig vid porten. Vill du öppna porten så trycker du på siffran ”5” eller ”*” på din telefon. Du kan sedan avsluta samtalet.

  • Du kan vara anonym i porttelefonen, men då måste din besökare kunna slå ditt nummer i porttelefonen.
  • Kom ihåg att meddela oss om du byter telefonnummer så att vi alltid har det aktuella numret i systemet.
  • Om du tappar bort en passerbricka är det viktigt att du meddelar oss snarast så att vi kan spärra den för att förhindra obehörigt intrång.

Registrera telefonnummer

Länkar
Bredband TV & telefoni
Skatteverket
Adressändring

Tycker du att innehållet är bra?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.