Om du har fått en faktura efter besiktning

Enligt hyreslagen har du som hyresgäst en skyldighet att vårda bostaden med allt som ingår under hyrestiden. Om du har orsakat skador på bostaden som upptäckts vid besiktning och som inte är normalt slitage är du skyldig att ersätta skadan.

Vi skickar en avflyttningsfaktura som skadeståndskrav till dig om det finns skador i lägenheten eller om den inte var tillräckligt städad vid avflyttning.

Så här ser vi på olika skadetyper och otillräcklig städning.

Fettfläckar på vägg

Vi utkräver alltid ansvar för fettfläckar, då vår uppfattning är att de inte faller under normalt slitage enligt hyreslagen.

Borrhål

Om du debiteras för borrhål i vägg har vi gjort bedömningen att antalet eller typen av borrhål i ditt fall överskrider vad som enligt hyreslagen är att betrakta som normalt slitage.

Städning

Enligt hyreslagen är du vid avflyttning skyldig att lämna bostaden i städat skick. Fakturan har framställts mot dig eftersom bostaden enligt vår uppfattning inte varit tillräckligt städad. Eftersom bostaden inte varit tillräckligt städad har en städfirma anlitats. Det är kostnaden för städfirman du avkrävs.

Övriga skador

Om vårt krav avser övriga skador har vi gjort bedömningen att dessa inte är att betrakta som normalt slitage enligt hyreslagen.

Vad händer om du vill bestrida fakturan?

Om du bestrider fakturan har vi rätt att gå vidare med vårt krav till tingsrätten. Vanligtvis är det upp till oss att som hyresvärd att bevisa att kravet är korrekt i tingsrätten. Det är alltså normalt sett vi som har den s.k. bevisbördan.

Som bevisning brukar dels protokollen från avflyttningen åberopas, dels vittnen som exempelvis den besiktningsman som utfört städ- eller avflyttningsbesiktningen, eller den person som på anlitat städföretag utfört städningen.

Har du frågor?

Om du har ytterligare frågor om vårt krav är du välkommen att kontakta oss.

Tycker du att innehållet är bra?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.