Du kan göra skillnad

Du som bor i flerfamiljshus kan ibland känna att allt inte står rätt till med din granne.

Många gånger vet du kanske inte vart du ska vända dig, då det kan handla om våld i nära relationer, misär, barn som far illa, missbruk eller kriminalitet. Eftersom dessa situationer ofta sker bakom stängda dörrar krävs mer lyhördhet av dig och mig som medmänniskor.

Kom ihåg att ingen kan göra allt, men alla kan göra något – våga visa omtanke.

Att göra skillnad betyder inte att handgripligen ge sig in i bråk, utan att agera med medmänsklighet och omsorg. Det kan vara att knacka på en dörr, eller att flera grannar går ihop när det finns behov av trygghet och stöd. Det kan också vara att ringa polisen i situationer som upplevs akuta eller hotfulla.

Vi på Salabostäder vill med denna information tydliggöra vart du kan vända dig med din oro men också hur du som medmänniska kan göra skillnad.
Här finns de kontaktuppgifter du kan behöva.
Just din insats kan göra skillnad.

Vid misstanke om barn som far illa

Socialtjänstens barn- och ungdomsenhet
för orosanmälan gällande barn.
0224 – 74 96 20

BRIS
hjälptelefon för barn.
116 111

BRIS
för vuxna om oro för barn.
077 – 150 50 50

Socialjouren
kan du vid akuta fall, eller
efter kontorstid, alltid nå via polisen.
112 (akut) eller 114 14

Misstänker du psykisk ohälsa, missbruk eller misär?

Socialtjänstens vuxenenhet
för orosanmälan eller rådgivning, oro för missbruk eller våld.
0224 – 74 96 30

Socialtjänstens biståndsenhet

för rådgivning och frågor som rör äldre personer.
0224 – 74 90 69

Befarar du våld i nära relation?

Polisen 112 (akut) eller 114 14

Socialtjänstens vuxenenhet

0224 – 74 96 30

Kvinnojouren i Sala
0224 – 182 89, 072 – 568 19 93
sala@roks.se

Somaya – kvinno- och tjejjour på flera språk
020 – 81 82 83
kvinnojouren@somaya.se

Kvinnofridslinjen för råd och kunskap
020 – 50 50 50

Brottsofferjouren
116 006

”Välj att sluta”
för dig som riskerar att skada den du älskar
020 – 55 56 66

Vanvård av djur

Länsstyrelsens anmälningstelefon
010 – 224 96 00

Tycker du att innehållet är bra?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.