Samlingslokaler

Tillgången till samlingslokalerna är en del av boinflytandeavtalet mellan hyresgästföreningen och Salabostäder. Aktiviteter i lokalerna drivs med hjälp av fritidsmedel som är en liten del av din hyra.

Aktuella aktiviteter kan vara allt från gårdsfester till trivselstunder över en kopp kaffe i syfte att lära känna din granne.

Alla samlingslokaler är besiktigade och brandsäkrade utifrån räddningstjänstens rekommendationer. Det finns brandvarnare, brandfilt och brandsläckare i samtliga samlingslokaler. Det max antal personer i lokalen som är skyltade i samlingslokalerna är framtaget tillsammans med räddningstjänsten.

Samlingslokalerna finns tillgängliga för hyresgäster som är boende i Salabostäders lägenheter. Alla är välkomma att använda samlingslokalerna, om det så handlar om en gårdsfest eller en trivselstund över en kopp kaffe grannar emellan.

Läs mer om boinflytande.

Information och lånevillkor 

  • Åldersgränsen för att hålla en fest är 25 år. För övriga aktiviteter gör nyckelvärdarna en egen bedömning.
  • Vid utlåning av samlingslokalen ska hyresavi och legitimation uppvisas.
  • Ett kontrakt tecknas med nyckelvärden.
  • Nyckelhämtning och lämning sker i samförstånd med nyckelvärden.
  • Övernattning i lokalen är förbjuden.
  • På fredagar och lördagar ska lokalen vara lämnad kl 23:00. Alla övriga dagar i veckan ska lokalen vara lämnad kl 22:00.

Störningar & misskötsel

  • Störningar som drabbar omkringboende räknas som störning i boendet och regleras i hyreslagen. Konstateras störningen av störningsjouren Securitas debiteras en utryckningskostnad på 1 674 kr till den som lånat (skrivit under överenskommelsen för lokalen).
  • Misskötsel och skadegörelse nekas användning av samlingslokalerna under två år.
  • Skadegörelse ersätts av nyttjaren. All skadegörelse och brott som kan härledas till aktiviteten i samlingslokalen polisanmäls.
  • Vid bristfällig städning av lokalen debiteras hyresgästen genom Salabostäder.

Tycker du att innehållet är bra?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.