Hyressättning och vad som ingår i hyran

Det är många parametrar som påverkar hyressättningen. Här kan du läsa om vilka dessa är, hur systematisk hyressättning fungerar, och vad som ingår i hyran.

Systematisk hyressättning

Systematisk hyressättning är en metod för att få en rättvisare hyressättning, som är lika för alla lägenheter med samma bruksvärde. Med bruksvärde menas det värde som sätts på lägenheten baserat på hur den uppfyller behovet hos dig som hyresgäst.

Eftersom systematisk hyressättning utgår från lokala förutsättningar och fungerar som en tydlig varudeklaration, får du som hyresgäst en bättre förståelse för vad hyran baseras på. När systematiseringen är klar får man rättvisare och tydligare hyresförhandlingar för alla parter.

Värt att poängtera är att övergången till systematisk hyressättning är ett nollsummespel. För oss som bostadsbolag innebär det alltså inte någon intäktsökning utöver den vanliga hyresförhandlingen.

Metod

Varje lägenhet och yttre miljöer bedöms och poängsätts utifrån ett antal parametrar som storlek, planlösning, allmänna läge, ljudisolering, hiss, närhet till kommunikationer och så vidare. Hyresgästerna har i en enkät värderat parametrarna i processen. Poängsättningen fastställs i förhandlingar mellan bostadsföretaget och hyresgästföreningen.

Från och med nu kan vi också, i en lägenhetsdeklaration, visa vad i din lägenhet som påverkar din hyra. Din deklaration är unik och återspeglar din lägenhets egenskaper. Har din granne en annan standard skiljer sig era deklarationer, och hyra, åt. Observera att denna inte visar de yttre parametrarna som även dessa kan påverka din hyra.

Arbete och installationer som du själv har bekostat ska inte räknas med i denna deklaration, t. ex. egen diskmaskin, tvättmaskin och liknande.

Tillämpning och intrappning av hyror

Antal lägenheter Förändring
1466 Sänkt målhyra (fryst till målhyran är ikapp)
581 Höjd målhyra upp till 500 kr/mån
633 Höjd målhyra 501-1700 kr/mån
12 Höjd målhyra 1701-2450/mån

Vi har valt att lägga hyreshöjningen lågt under intrappningen främst på lägenheter i storlekarna 1-3 rum och kök för att underlätta övergången för barnfamiljer och ensamstående med barn.

Storlek Maxhöjning kr/mån per år
Ettor 280
Tvåor 280
Treor 280
Fyror 350
Femmor 350
Sexor 350

Exempel räknat med årliga hyreshöjningar på 2% på 2 rum och kök:

Målhyra med höjning från 6000 kr till 6700 kr Faktisk hyra (kr) Målhyra
2021 6000 6000
2022 6280 6700
2023 6566 6834
2024 6858 6971
2025 7110 7110
2026 7252 7252

Läs en fördjupad förklaring av hyressättningsmodellen

Vad ingår i hyran?

I hyran ingår inte bara boende, utan även service, fastighetsskötsel, administration med mera.

Fördelning av hyran i procent:

  • 34% underhållskostnader
  • 23% uppvärmning, el, vatten och sophantering
  • 14% fastighetsskötsel och övrig drift
  • 12% reparationer
  • 8% räntor
  • 7% administration
  • 2% fastighetsskatt

Länkar

Logga in för att se din Lägenhetsdeklaration
Hyresnämnden förklarar bruksvärde (extern länk)
Sveriges Allmännytta om systematisk hyressättning (extern länk)
Hyresgästföreningen om systematisk hyressättning (extern länk)

Tycker du att innehållet är bra?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.