Hyressättning och vad som ingår i hyran

Det är många parametrar som påverkar hyressättningen. Här kan du läsa om vilka dessa är, hur systematisk hyressättning fungerar, och vad som ingår i hyran.

Systematisk hyressättning

Systematisk hyressättning är en metod för att få en rättvisare hyressättning, som är lika för alla lägenheter med samma bruksvärde. Med bruksvärde menas det värde som sätts på lägenheten baserat på hur den uppfyller behovet hos dig som hyresgäst.

Eftersom systematisk hyressättning utgår från lokala förutsättningar och fungerar som en tydlig varudeklaration, får du som hyresgäst en bättre förståelse för vad hyran baseras på. När systematiseringen är klar får man rättvisare och tydligare hyresförhandlingar för alla parter.

Värt att poängtera är att övergången till systematisk hyressättning är ett nollsummespel. För oss som bostadsbolag innebär det alltså inte någon intäktsökning utöver den vanliga hyresförhandlingen.

Metod

Varje lägenhet bedöms och poängsätts utifrån ett antal parametrar som storlek, planlösning, allmänna läge, ljudisolering, hiss, närhet till kommunikationer och så vidare. Hyresgästerna har i en enkät värderat parametrarna i processen. Poängsättningen fastställs i förhandlingar mellan bostadsföretaget och hyresgästföreningen.

Från och med nu kan vi också, i en lägenhetsdeklaration, visa vad i din lägenhet som påverkar din hyra. Din deklaration är unik och återspeglar din lägenhets egenskaper. Har din granne en annan standard skiljer sig era deklarationer, och hyra, åt.

Arbete och installationer som du själv har bekostat ska inte räknas med i denna deklaration, t. ex. egen diskmaskin, tvättmaskin och liknande.

Tillämpning och intrappning av hyror

Majoriteten av våra hyresgäster kommer att få en fryst hyra i upp till sex år från och med hyresrevisionen 2022.

Hyresändring Antal lägenheter
Fryst hyra 1-6 år 1411
0-500 kr 589
500-1700 kr 677
1700-2000 3
2000- 15

Vi har valt att lägga hyreshöjningen lågt under intrappningen främst på lägenheter i storlekarna 1-3 rum och kök för att underlätta övergången för barnfamiljer och ensamstående med barn.

Storlek Maxhöjning kr/mån första året
Ettor 280
Tvåor 280
Treor 280
Fyror 350
Femmor 350
Sexor 350

Vad ingår i hyran?

I hyran ingår inte bara boende, utan även service, fastighetsskötsel, administration med mera.

Fördelning av hyran i procent:

  • 34% underhållskostnader
  • 23% uppvärmning, el, vatten och sophantering
  • 14% fastighetsskötsel och övrig drift
  • 12% reparationer
  • 8% räntor
  • 7% administration
  • 2% fastighetsskatt

Länkar

Hyresnämnden förklarar bruksvärde (extern länk)
Sveriges Allmännytta om systematisk hyressättning (extern länk)
Hyresgästföreningen om systematisk hyressättning (extern länk)

Tycker du att innehållet är bra?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.