ROT-renovering

Många av husen i Salabostäders bestånd är byggda på 1960- och 1970-talen och har uppnått halva sin livslängd. För att bostäderna ska nå upp till dagens standard är ROT-renoveringen ett måste.

Så går arbetet med ROT-renovering till

Fasadbild på fastighet där ROT-renovering pågår

Renoveringsarbete i full gång

1. Alla hyresgäster på det aktuella området kallas till ett informationsmöte där vår projekt- och driftchef Thomas Mattsson berättar om vad vi har tänkt att göra. Hyresgästföreningens representanter bildar under samma möte en samrådsgrupp till vilken hyresgästerna kan vända sig med frågor.

2. Vår ombyggnadssamordnare Ulla-Karin Frogner-Larsson skickar information till varje lägenhetsinnehavare. I den står tidsplanen med ut- och inflytt, hur möblerna ska ställas i lägenheten och hur bohaget ska packas, om hyresgästen behöver evakueringslägenhet eller ordnar boende själv. Hyresgästen gör nu sina val till kök och badrum.

3. Innan ROT-renoveringen påbörjas placeras en container på baksidan av huset där hyresgästerna kan slänga skräp.

4. När datumet för utflyttningen närmar sig, får varje hyresgäst plastsäckar, tejp och täckplast. Hyresgästen får även låna tio lådor av oss att packa i.

5. På ett informationsblad får hyresgästerna veta vad som kan tas med till evakuerings­lägenheterna. Den som ordnar boende på egen hand får avdrag på hyran för de veckor ROT-renoveringen pågår.

6. Hyresgästerna får minst två dagar på sig att flytta innan ROT-renoveringen börjar.

7. Postboxarna flyttas till ett närliggande trapphus, där varje hyresgäst får hämta sin post.

8. ROT-renoveringen pågår mellan sex och sju veckor beroende på antalet lägenheter i trappuppgången. Byggcylindrar ersätter de vanliga låsen till lägenheterna. Nu räknas trapphuset som en byggarbetsplats och får inte beträdas av obehöriga, det vill säga inte av några andra än byggarbetarna och hantverkarna.

9. När ROT-renoveringen är färdig sker en besiktning av lägenheterna av kommunens handläggare gällande brandskyddet och ventilationen, samt av Salabostäders besiktningsman. Observera att endast det som är nygjort besiktas.

10. Nu får hyresgästen flytta in i sin nyrenoverade lägenhet.

Syftet med ROT-renoveringen

Målet är moderna lägenheter och nöjda hyresgäster. Flera av Salabostäders hus är byggda på 1960- och 1970-talen och har uppnått halva sin livslängd. En rejäl bostadsförnyelse krävs för att modernisera lägenheter i den åldersklassen. Vid en så omfattande renovering krävs hyreshöjningar för att täcka kostnaderna.

Nya rör för vatten och avlopp ersätter de gamla för att undvika vattenskador. Ventilationen förbättras, elanslutningen likaså, dörrar och fönster byts ut.

Så skapar vi ett modernt, attraktivt och klimatsmart boende som håller i många år.

Se ROT-val

Tycker du att innehållet är bra?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.