Olyckshändelser och skadedjur

Hur ska jag gå tillväga om något går sönder i lägenheten? Vad får jag göra själv och när är det dags att ringa efter hjälp? Vad gör jag om jag hittar myror i min lägenhet?

Frågorna är många och det är inte alltid så lätt att veta vad som gäller. Här har vi samlat svar på de vanligaste frågorna som uppstår i samband med skador och andra olägenheter i bostaden. Vi vill med denna information tydliggöra vad du som hyresgäst och vi som hyresvärd har för rättigheter och skyldigheter gentemot varandra i samband med reparation och sanering.

Vad händer om det blivit skador på din lägenhet?

Försäkringar

Våra fastigheter är fullvärdesförsäkrade genom en fastighetsförsäkring, och vi förutsätter att du som hyresgäst har en gällande hemförsäkring.

Reparationskostnader

Vår fastighetsförsäkring tar kostnaderna för återställandet av byggnadsskadorna och din hemförsäkring ersätter ditt skadade lösöre. Vi betalar kostnaden för din självrisk, denna regleras genom hyresavdrag.

Skulle det visa sig att skadan uppkommit genom vårdslöshet eller försummelse står den som orsakat skadan för den andres kostnader. Det är väldigt viktigt att du har en hemförsäkring, då kostnaderna annars kan bli väldigt höga för dig.

Flytt från lägenheten

Om skadan är så omfattande att du anser att du inte kan bo kvar i lägenheten, kontaktar du ditt försäkringsbolag. Det är försäkringsbolaget i samråd med dig och vår skadesamordnare som fattar beslut om evakuering. Alla merkostnader kring flytt, magasinering, flytt av telefon mm bekostas av ditt försäkringsbolag via din hemförsäkring. Vi betalar kostnaden för din självrisk, denna regleras genom hyresavdrag.

Om badrummet är skadat

Det är naturligtvis ett problem att inte ha ett badrum under reparationstiden. Därför får du en hyresreduktion av oss som även är förhandlad med Hyresgästföreningen. Vi har normalt inte möjlighet att erbjuda utrymmen för dusch mm under arbetets gång. Om det finns till- gång till dusch och wc i annat utrymme i lägenheten eller i dess närhet som inte omfattas av skadan, reduceras dygnshyran med 15 %.

  • Övriga utrymmen beräknas utifrån den kvadratmeteryta som inte går att använda. Ersättning betalas alltid ut i efterskott då vi kan sammanställa hur mycket el som förbrukats och hur många dagar reparationen har tagit. Utbetalningen sker tidigast 1-2 månader efter att arbetet är färdigt. Ersättningen utbetalas som ett avdrag på hyran, som ska betalas som vanligt.

Ekonomisk ersättning

Följande gäller för de utrymmen du inte kan använda under reparationstiden. Observera att det inte gäller vid evakuering.

  • Vid fuktskada så utförs torkningen med hjälp av en avfuktare som går dygnet runt, ibland upp till flera veckor. För den el vi förbrukar när vi torkar utrymmet utgår ersättning på den faktiska förbrukningen f n 2:30 kr/kWh.
  • För varje dag arbetet pågår i ett badrum och lägenheten saknar annan toalett och dusch, reduceras dygnshyran med 40 %. Om lägenheten har en annan toalett eller dusch reduceras dygnshyran med 15 %.

Tekniska frågor

Information om hur reparationen av lägenheten fortlöper samt uppgifter om när de olika momenten sker kan du få från vår skadesamordnare.

Vi hoppas att skadan i din lägenhet medför så lite problem som möjligt för dig!

Skadedjur

Skadedjur eller skadegörare är djur eller insekter som kan innebära en skada på egendom eller obehag eller en hälsorisk för människor. Exempel på det kan vara råttor, möss, vägglöss, kackerlackor m. fl.

Vissa skadedjur är ofarliga och försvinner i de flesta fall då du håller rent omkring dig. Extra viktigt är det att hålla rent i våtutrymmen och ställen där du förvarar matvaror.

Det finns såklart även sådana som behöver saneras bort. Om du misstänker att du har skadedjur hemma, försök att identifiera skadedjuret på nomor.se.

Om det visar sig att en sanering behövs, kontakta omgående vår kundservice.

Hur vi hanterar skadedjursärenden

  • När du ringer kundservice kommer de att ställa de frågor som är nödvändiga för att kunna skicka ärendet vidare till Nomor. Finns behov av tolk i ärendet så bokar vi det.
  • Den första inspektionen görs av Nomor tillsammans med din kvartersvärd. Därefter beslutar Nomor om saneringsmetod och du får all information du behöver om saneringsmetod och åtgärdsplan.
  • Du kommer att få skriva under en överenskommelse på att du accepterat åtgärdsplanen och mottagit informationen. Det är kritiskt att du följer instruktionerna i samband med åtgärdsplanen för att saneringen ska bli lyckad.

Länkar:
Nomor.se

Frågor och svar om skadedjur

Om du håller städat och rent hemma kommer du långt, eftersom du tar bort kackerlackornas föda. Förvara mat i väl förslutna kärl eller plastpåsar.

Töm soporna ofta, lämna inte matrester framme och undvik att låta eventuella husdjurs mat stå framme längre än nödvändigt.

Har du nyligen fått lägenheten sanerad ska du undvika att våttorka golv och lister på fyra veckor eftersom du då torkar bort bekämpningsmedlet.
I övrigt gäller samma instruktioner som för att förebygga kackerlackor.

Läs mer om kackerlackor på Nomors hemsida.

Kackerlackor kan vara svåra att upptäcka, eftersom de är ljusskygga och mest aktiva på natten. De kan upptäckas genom en unken lukt, eller att du hittar spillning eller döda kackerlackor.

Kackerlackor söker sig till en värmekälla för att föröka sig. Därför bör du titta under kyl och frys eller bakom spisen. De brukar vara de vanligaste platserna man hittar dem på.

Kackerlackor kan sprida virus och bakterier som kan ge upphov till allergiska reaktioner, salmonella, gulsot och sjukhussjuka. Om du hittar kackerlackor måste du därför höra av dig till kundservice omedelbart.

Läs mer om kackerlackor på Nomors hemsida
Läs om hur vi hanterar olyckor och skadedjur

Du ska behandla dina textilier på följande sätt:

• Tvätta textilierna i temperaturer över 60 grader (läs tvättråden så att kläderna klara temperaturen)
• Lägg dem i en frys som håller -18 grader eller kallare. Låt dem ligga där i en vecka.
• Värm textilierna i en torktumlare med inställning ”skåpstorrt” eller liknande i 50 minuter.

Samma tvättråd kan du i förebyggande syfte tillämpa på kläder som följer med hem från en utlandsresa.

Läs mer om vägglöss på Nomors hemsida.