Tillgänglighet på Salabostader.se

Salabostäder står bakom den här webbplatsen och vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Om det finns någon del av webbplatsen som du inte kan ta till dig eller använda så vill vi att du kontaktar oss. Vi är här för att hjälpa dig.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från salabostader.se i något annat format, till exempel stor text, lättläst, kan du kontakta oss.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

Skicka e-post till info@salabostader.se

Ring 0224-858 10

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs här:

  • Syntolkning av introduktionsfilmen finns ej [WCAG 1.2.5], men den är skapad på ett sätt som gör att det inte ska behövas och den är transkriberad.

Undantag för oskäligt betungande anpassning

Salabostäder AB åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning av delar av www.salabostader.se enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service på följande grunder gällande dessa delar:

  • Alt-taggar saknas (WCAG 1.1.1) för markörerna på de inbäddade Open Street Map-kartorna under ”Våra bostadsområden”, då det är kod som vi inte kommer åt via scriptet.

Hur vi testat webbplatsen

Denna tillgänglighetsredogörelse är baserad på en självskattning (intern testning) av salabostader.se
Senaste bedömningen gjordes den 2 februari 2024.

Tycker du att innehållet är bra?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.