Fördjupning i hyressättningsmodellen

Hyressättningsmodellen bygger i grunden på normhyra. Normhyra är i bostadsbranschen en vedertagen beräkningsmodell som fördelar hyror utifrån lägenhetstyp och storlek.

Normhyra

Normhyran är grunden för vår hyressättning. Den fördelar hyrorna i ett hus eller ett område på ett rättvist sätt utifrån lägenhetstyp och storlek. Till det har vi lagt tilläggspoäng för standard på lägenhets- och husnivå. Husnivån kallar vi i systemet för hyressättningsenhet.

I vår hyressättningsmodell väger lägenhetens normhyra tyngre än övriga tilläggspoäng med mera genom en beräkning.

Summan av alla poäng för alla lägenheter delas sedan med totala hyresintäkten för att få fram värdet per poäng.

Ett räkneexempel

Om den sammanlagda mängden poäng i vårt system är exempelvis 42 000 000 poäng och våra totala hyresintäkter är 180 000 000 kr blir poängvärdet alltså 180 000 000/42 000 000 = 4,29.

Om en lägenhet sammanlagt har fått 1000 poäng i vårt system och värdet på en poäng är 4,29 blir målhyran i det fallet (1000 x 4,29 =) 4290 kronor i månaden.

I din lägenhetsdeklaration framgår de parametrar som påverkar poängen för just din lägenhet.

Tycker du att innehållet är bra?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.