Johannesberg och Åkra

Aktiviteter i samlingslokalerna planeras i arbetsgruppen. Är du intresserad att delta i arbetsgruppen? Kontakta vår bokningsansvarige på Åkra.

Johannesbergsgatan 3

Fakta
• 80 personer.
• Porslin finns för 40 personer.
• Lokalen ligger i markplan och har handikapptoalett.

Användningsområde
Fest, dop, barnkalas och aktiviteter för hyresgäster

Tillgänglighet
Lokalen används främst som samverkanslokal för aktiviteter som anordnas inom kommun, ABF och Hyresgästföreningen, men är såklart även tillgänglig för hyresgäster.

Kontaktpersoner:
Ordförande:
Elisabeth Johansson 070-393 45 41

Bokningskontakt:
Nils Wik (Hyresgästföreningen) 070-286 87 29

Generell information och villkor

Johannesbergsgatan 9

Fakta
• 80 personer.
• Porslin finns för 50 personer.
• Lokalen ligger i markplan och har handikapptoalett.

Användningsområde
Fest, dop, barnkalas och aktiviteter för hyresgäster

Tillgänglighet
Lokalen kan nyttjas av alla hyresgäster på Åkra- och Johannesbergsområdet.

Kontaktpersoner:
Ordförande:
Elisabeth Johansson 070-393 45 41

Generell information och villkor

Bokningskontakt:
Nils Wik (Hyresgästföreningen) 070-286 87 29

Tycker du att innehållet är bra?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.