Vi vill ha nöjda kunder

NKI-undersökningarna (Nöjd Kund Index) mäter hur nöjda hyresgästerna är med Salabostäder som hyresvärd. Resultatet visar även om det finns områden som behöver åtgärdas och förbättras.

Centrumteamet står på en innergård med en lekpark

Sara Södereng, kvartersvärd, Lars-Olov Sandberg, fastighetsskötare och Jan Snellman, reparatör, sköter fastigheterna i centrum.

Sara Södereng är kvartersvärd för Salabostäders fastigheter i centrum.  Hennes team använder resultatet från NKI-undersökningarna i sitt dagliga arbete och följer noggrant statistiken för att se om kundnöjdheten ökat eller om den är på väg ner.

– Nöjd Kund Index ligger som en stående punkt på våra veckomöten. Vi läser igenom hyresgästernas kommentarer och hur vi ligger till i undersökningens olika områden.

Vi motiveras av att ha nöjda hyresgäster och vill ha ett bra resultat i NKI.

Hyresgästernas svar i undersökningen varierar och vissa av dem är väldigt konkreta och påvisar problemområden som teamet tillsammans direkt kan hitta lösningar på. Här fångar vi upp om en hyresgäst till exempel inte fått omtapetsering åtgärdad i tid. Då kontaktar teamet hyresgästen och den entreprenören som ska ta hand om ärendet för att se vad som har hänt.

Större projekt, som önskemål om att få gungor i lekplatsen, kan ta längre tid då de kräver mer resurser och planering.

Lättare att se

För att öka trivsel och säkerheten i bostadsområden förbättras belysningen där det finns behov. Armaturer är utbytta i trapphus, källarutrymmen och på gården.

– Tidigare var det gammaldags lysrör och glödlampor, men med den nya led‑tekniken har lamporna längre hållbarhet, de är energisnåla och har en jämnare spridning. Trygghetskänslan ökar när omgivningen blir ljusare, säger Sara.

Fönster som drar

På Konstmästaren, Aguéligatan 27, 29, 31, Gruvgatan 6, 8 och Bråstagatan 4, har fönstren bytts ut på hela området. En åtgärd som genomfördes på grund av att många klagomål kom in till felanmälan samt att de gamla fönstren ofta kommenterades på NKI.

– Det drog och upplevdes kallt kring fönstren som var så pass gamla att det inte längre räckte med att reparera eller täta dem med hjälp av tätningslister.

När Sara träffar hyresgästerna ute på området berättar de för henne att de upplever en stor skillnad i inomhusmiljön. Det drar mindre kallt och ljudnivån har minskat avsevärt.

Skippar trappstegen

Ett av de stora projekten som Saras team arbetar med just nu är att göra yttermiljön på Stigaren, Brunnsgatan 1 och Hyttgatan 8, mer tillgänglig och trivsam. Projektet är uppdelat i tre etapper som förhoppningsvis alla är klara innan hösten.

Före renoveringen var det en stödmur mellan gång och gräsmatta som rasat på sina ställen och behöver bytas ut. De ojämna gångarna får ny asfalt och marken kommer att planas ut.

– Vi höjer marknivån vid entrégångarna för att få bort trappsteg och ramper så att området kring entréerna blir mer tillgänglighetsanpassat. Rabatter på innergården byts ut och buskarna kommer att flyttas. Runt om blir det fina planteringar med vackra växter, berättar Sara.

Trappa vid fasaden på Stigaren

Utemiljön i Stigaren kommer att renoveras under sommaren.

Tycker du att innehållet är bra?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.