NKI – Nöjd kund index

Hur nöjda är egentligen våra hyresgäster? Vi genomför regelbundna kundmätningar genom att skicka ut enkäten NKI (Nöjd Kund Index) till de som bor hos oss.

Sara Södereng
Sara Södereng, kvartersvärd i centrum på Salabostäder använder NKI som ett verktyg i sitt dagliga arbete.

– Vi får reda på vad som är viktigt för våra kunder och kan arbeta mer målinriktat med just dessa områden. Det är våra hyresgäster som är våra ögon utåt, särskilt när vi själva inte finns på plats som på kvällar och helger. De ser saker som vi inte ser.

Sara har, tillsammans med sitt team, satt upp nya mål för att höja NKI ytter­ligare.

– Vi vill höja svarsfrekvensen i centrum. Ju fler som tycker till, desto klarare blir bilden av vad det är vi behöver utveckla. Många svarar anonymt men om fler skulle ange sitt namn kan vi återkoppla direkt till hyresgästen. Det är även bra om svaren är mer detaljerade. Vi kan till exempel få en kommenterar om att det är stökigt i tvättstugan eller att en lekplats behöver åtgärdas. Står det inte vilken fastighet det gäller är det svårt för oss att veta vilken tvättstuga vi behöver åtgärda eller vilken lekplats som behöver ses över.

NKI ger en bekräftelse på att Salabostäder ständigt blir bättre och att vi idag har många nöjda kunder.

– När vi får höra att vi gör rätt och hyresgästerna ger oss bra betyg känns det extra bra. Gnistan tänds och det känns roligt att komma till jobbet. Vi försöker ständigt förbättra kvaliteten på vår service. Vi är ju här för våra hyresgästers skull.

Fakta NKI

Bild på en enkät

NKI genomförs av Origo Group, ett undersökningsföretag som har stöttat företag och offentlig sektor i 20 år
genom att mäta antal nöjda kunder.

Enkäten innehåller ett antal frågor som ska betygsättas. De ska i sin tur ge svar på tre huvudfrågor:

  • Hur nöjda är våra hyresgäster med oss?
  • Hur väl uppfyller vi hyresgästernas förväntningar?
  • Hur uppfattas vi på Salabostäder jämfört med liknande bostadsbolag?

Enkäten finns både på papper och digitalt och skickas ut varje månad till en tolftedel av våra hyresgäster fördelat på våra områden.
På deras hemsida hittar du även enkäten på flera språk.

Svarsfrekvens per område
Centrum 53%
Johannesberg, Stamparen och Josefsdal 40%
Ytterområden (Möklinta, Ransa, Salbohed, Sätrabrunn, Dalhem 33%
Åkra 32%
Jakobsberg, Bryggeriet 31%

Överlag får Salabostäders personal högt betyg på NKI. Speciellt höga betyg får rotsamordnare och skadesamordnare med 81%, kvartersvärdarna 80% och reparatörerna 88%.
Kundnöjdheten över belysningen på allmänna utrymmen har ökat med 7,2% bara under senaste halvåret.

De flesta hyresgäster, runt 80%, svarar på enkäten via vanlig post och cirka 18% digitalt.
Hela 75% av våra hyresgäster är nöjda med trivseln i området de bor i.

59% är nöjda med informationen från Salabostäder och här hoppas vi på att vår nya hemsida som nyligen lanserades kommer att ge ett rejält uppsving.