Utlämnande av allmänna handlingar

Salabostäder omfattas av offentlighetsprincipen eftersom vi är ett dotterbolag till Sala kommun. Salabostäders styrelse tog den 23/2 2017 ett beslut om att avgiftsbelägga avskrifter och kopior §18b. Beslutet är taget i enlighet med avgiftsförordningen 15 § andra stycket, 16 §, första och andra styckena och 17 § för:

  • Kopia eller avskrift av allmän handling
  • Utskrift av upptagning av automatisk databehandling
  • Kopia av video- eller ljudbandsupptagning

Vill du ta del av en allmän handling så kontaktar du kundservice eller VD.