Utlämnande av allmänna handlingar

Salabostäder omfattas av offentlighetsprincipen eftersom vi är ett dotterbolag till Sala kommun. Salabostäders styrelse tog den 23/2 2017 ett beslut om att avgiftsbelägga avskrifter och kopior §18b.

Beslutet är taget i enlighet med avgiftsförordningen 15 § andra stycket, 16 §, första och andra styckena och 17 § för:

  • Kopia eller avskrift av allmän handling
  • Utskrift av upptagning av automatisk databehandling
  • Kopia av video- eller ljudbandsupptagning

Vill du ta del av en allmän handling så kontaktar du kundservice eller VD.

Tycker du att innehållet är bra?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.