Leverantörsfakturor

Här finner du information om leverantörsfakturor och hur du kan skicka fakturor till oss på enklaste sätt.

Beställarens ID (ex. A1019) ska vara angivet i ett referensfält på fakturan.

Pagero är den huvudsakliga fakturavägen

Vi föredrar att du som entreprenör/leverantör skickar fakturor till oss digitalt via Pagero.

Vårt GLN-nummer är 73 655 63 52 0505

Har ni redan en lösning för att skicka e-faktura via en annan operatör än Pagero ber vi er att kontakta er operatör för att beställa en koppling till oss.
För leverantörer till Salabostäder som inte har en lösning för att skicka e-faktura har Pagero möjlighet att erbjuda detta.

Läs mer

Andra lösningar

Om ni inte har möjlighet att gå över till e-faktura finns det enklare alternativet att skicka oss fakturan via e-post – som en PDF-fil.
Viktigt är att lägga hela fakturan inklusive bilagor i en och samma fil, inte dela upp den på flera filer.

Organisationsnummer och bankgiro ska finnas med.

Skicka in leverantörsfaktura

Det går även att skicka leverantörsfakturor till oss via snigelpost:
Salabostäder AB, Box 63, 733 21 Sala

Tycker du att innehållet är bra?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.