Vision

”Salabostäder ska vara det självklara valet både som hyresvärd och arbetsgivare.
Hos oss känner alla delaktighet och trygghet
och strävar tillsammans mot ett hållbart samhälle.”

 
Som allmännyttigt kommunalägt bolag tar vi ett stort ansvar för våra hus, våra hyresgäster och vår omgivning. Utifrån vår vision har vi skapat en devis som vi lever efter:

Salabostäder – ett tryggt val!

Våra fem perspektiv

Vi anstränger oss för att nå våra mål och har satt upp fem perspektiv för att göra dem hanterbara och mätbara:

  • Hyresgäster
  • Ekonomi
  • Miljö
  • Personal
  • Fastigheter

Ett hållbart samhälle omfattar både miljö och social hållbarhet. När det gäller miljöfrågan så är vi sedan 2019 en fossilfri verksamhet och vi arbetar med kartläggning av kemikalier och produkter för att minimera vår miljöpåverkan.

Vi strävar efter social hållbarhet tillsammans med bland annat Hyresgästföreningen, där vi arbetar med boinflytande tillsammans. Detta arbete omfattar både daglig drift, ombyggnation och nyproduktion. Vi har även ett gott samarbete med kommunens verksamheter bland annat inom säkerhet och socialtjänst.

Nöjd kund index

För att kunna se hur våra hyresgäster uppfattar oss och insatserna vi gör för att nå målen mäter vi kontinuerligt NKI (nöjd kund index). Där kan vi utläsa resultat av våra ansträngningar och prioritera vilka åtgärder vi skall vidta för att våra hyresgäster skall uppfatta oss som just ”ett tryggt val”. Hyresgästerna kan själva logga in och se dessa siffror.

Länkar:

Boinflytande
Miljöarbete
Jobba hos oss

Tycker du att innehållet är bra?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.