Företagsledning

I företagets ledningsgrupp ingår förvaltningschefen och projekt/driftchef tillsammans med VD.

Ledningsgruppen har förändrats och utvecklats under åren. Vi fortsätter med utbildning i arbetsmiljö och ledarskap för att få bättre förutsättningar att leda verksamheten inom våra respektive avdelningar och ansvarsområden mot gemensamma mål.

/Bernard Niglis

Bernard Niglis
Bernard Niglis
 • VD
 • 0224-858 14
 • Skicka e-post

  Mina uppgifter består i att ta det övergripande ansvaret för vår verksamhet samt att, tillsammans med övriga chefer, svara för de strategiska frågorna. Jag har också personalansvaret för den administrativa personalen. Till mina uppgifter hör även frågor om sekretess och utlämnande av allmänna handlingar samt förhandlingar med Hyresgästföreningen. Jag har även det yttersta ansvaret gentemot press och media.

Håkan Johansson
Håkan Johansson
 • Förvaltningschef
 • 0224-858 13
 • Skicka e-post

  Mitt uppdrag och ansvar är den löpande driften av bolagets fastigheter, med personalansvar för kvartersvärdar, reparatörer och fastighetsskötare. Jag utvecklar även processer och rutiner för den löpande verksamheten samt upphandling/uppföljning av entreprenörer, pågående/kommande projekt och löpande besiktningar.

Thomas Mattsson
Thomas Mattsson
 • Projekt-/driftchef
 • 0224-858 09
 • Skicka e-post

  I min roll har jag det övergripande ansvaret för den tekniska driften i våra fastigheter, övervaka det tekniska underhållet och hantera utvecklingen av fastighetsbeståndet för att uppfylla god kvalitet, driftsekonomi och satta miljömål. Detta innebär dels personansvar, nära kontakt med våra tekniker, löpande kontakt och upphandling av våra entreprenörer, men innefattar även skadehantering, försäkringsfrågor och större underhållsprojekt.

Susanna Jansson
Susanna Jansson
 • Ekonomichef
 • 0224 - 858 29
 • Skicka e-post

  Som ekonomichef har jag det övergripande ansvaret för vår ekonomi, våra ekonomirutiner och personalen som arbetar med ekonomi. Jag ingår också i ledningsgruppen och rapporterar ekonomi inför styrelsen.

Tycker du att innehållet är bra?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.