Frågor och svar

Särskilt boende

Särskilt boende är en fråga som kommunen beslutar om. Kontakta Sala kommun eller besök sala.se för mer information.

Vad är OVK?

OVK, obligatorisk ventilationskontroll, är en typ av besiktning som ska göras regelbundet, i de flesta byggnader. Syftet är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar.

Hur loggar jag in på mobilen?

Om du sitter vid en dator syns ”logga in”-knappen tydligt uppe i högra hörnet på webbplatsen. I mobilen gömmer sig ”logga in”-knappen bakom tre sträck uppe i högra hörnet. Klicka på dessa för att ta fram menyn.

Hur gör jag för att uppdatera/ändra min inkomst?

Det gör du genom att logga in och ladda upp ett nytt inkomstintyg. Se fråga/svar ”Hur loggar jag in på mobilen?”

Vad har Salabostäder för arbetstider?

Vi på Salabostäder jobbar vardagar 7:00-16:00. Beredskapen/jouren jobbar övrig tid.

Kostar det pengar att registrera sig och ställa sig i bostadskön?

Det kostar inget att registrera sig eller att stå i vår bostadskö.

Vart får jag spela boll på Dalhem?

Allt bollspel hänvisar vi till gräsytorna mellan gränderna. Detta för att det så lätt händer en olycka med grannens blomlåda eller fönster om bollekar sker vid entréerna.

Vad gäller för staket på Dalhem?

På Dalhem är det hyresgästerna själva som ombesörjer staket. Detta är vad som gäller.

Vad händer om en hyresgäst avlider och borgensman finns?

När ett dödsfall inträffar så kräver Salabostäder hyra från dödsboet under uppsägningstid och tid för tömning av lägenhet. Finns inga pengar i dödsboet så går vi vidare till borgensman med kravet. Det finns inget som löser borgensmannen ur sitt åtagande i samband med hyresgästens dödsfall.