Vad gäller för staket på Dalhem?

På Dalhem är det hyresgästerna själva som ombesörjer staket. Detta är vad som gäller.

  • Staketets gräns räknas från trallens slut, och tre meter ut.
  • Skiljeväggen (mot grannen) får vara 180 cm, och ej längre ut än trallens slut.
  • Staketet ska vara av typen spjälstaket (stående spjälor) och får inte vara högre än 90 cm.

Har du fler frågor kring staket så är du välkommen att höra av dig till kvartersvärd Marie.
Skicka e-post

Tycker du att innehållet är bra?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.