Frågor och svar

Vad innebär det att bli någons borgensman?

Om du som bostadssökande saknar inkomst för sex månader framåt begär vi en borgensman för att kunna gå vidare med din ansökan.

Vart ligger närmaste skyddsrum?

Den informationen ansvarar MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) för. Du kan läsa mer om skyddsrum på MSB:s hemsida och se en karta över skyddsrum i Sala.

Hur får jag tag i en innernyckel för att kunna låsa dörren till exempelvis sovrummet?

Vi tillhandahåller inte innernycklar på grund av säkerhetsskäl.

Hur ofta städar ni trapphuset?

En gång i veckan. En gång om året genomför vi dessutom en storstädning. Om ni har klagomål så vill vi gärna att ni skickar e-post eller ringer oss och berättar.

Varför är det åldersgräns på sommarjobb hos er?

Att vi har en åldersgräns på 16 år beror på att vi vänder oss till gymnasieungdomar. Sedan är det även en säkerhetsaspekt, då sommarjobbarna får köra gräsklippare och använda motordrivna maskiner.

Vad har ni för kötider?

Eftersom det är rörligt går det inte att ge ett svar som stämmer över tid.

Får jag inreda mitt källarförråd eller garage så att jag eller exempelvis mina gäster kan sova där?

Nej. Garage och förråd är enligt avtal inte godkända för annat än förvaring.

Om ni skulle sänka min hyra till målhyran direkt skulle jag spara mycket pengar. Nu kommer den årliga hyreshöjningen att äta upp de pengarna på sikt. Hur kallar ni detta rättvist?

Införandet av den systematiska hyressättningsmodellen är framförhandlad tillsammans med Hyresgästföreningen för att rätta till felsatta hyror på en kollektiv nivå samtidigt som det är ett nollsummespel. Det innebär att vi inte tjänar någonting extra på införandet utöver den årliga hyreshöjningen. Målet med modellen är att hyressättningen blir tydligare, vilket i sin tur kommer att underlätta […]

Vilka andra faktorer kan påverka min hyra utöver intrappningen för systematisk hyressättning plus den årliga hyreshöjningen?

Service-/arbetsordrar som redan ligger hos entreprenör kommer att påverka hyran. Intrappningen är till för omräkningen för införandet av systematisk hyressättning, inte för löpande åtgärder som exempelvis renovering av badrum/kök. Om du som hyresgäst får ditt badrum eller kök renoverat så kommer höjningen för det att läggas direkt på nuvarande hyra. Till exempel att spisen byts […]