Frågor och svar

Vad händer om en hyresgäst avlider och borgensman finns?

När ett dödsfall inträffar så kräver Salabostäder hyra från dödsboet under uppsägningstid och tid för tömning av lägenhet. Finns inga pengar i dödsboet så går vi vidare till borgensman med kravet. Det finns inget som löser borgensmannen ur sitt åtagande i samband med hyresgästens dödsfall.

Hur gör jag för att få in en fast telefon i lägenheten?

Denna typ av frågor ska du ställa till din tjänsteleverantör, då de ansvarar för detta.

Vad innebär det att bli någons borgensman?

Om du som bostadssökande saknar inkomst för sex månader framåt begär vi en borgensman för att kunna gå vidare med din ansökan.

Vart ligger närmaste skyddsrum?

Den informationen ansvarar MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) för. Du kan läsa mer om skyddsrum på MSB:s hemsida och se en karta över skyddsrum i Sala.

Hur får jag tag i en innernyckel för att kunna låsa dörren till exempelvis sovrummet?

Vi tillhandahåller inte innernycklar på grund av säkerhetsskäl.

Hur ofta städar ni trapphuset?

En gång i veckan. En gång om året genomför vi dessutom en storstädning. Om ni har klagomål så vill vi gärna att ni skickar e-post eller ringer oss och berättar.

Varför är det åldersgräns på sommarjobb hos er?

Att vi har en åldersgräns på 16 år beror på att vi vänder oss till gymnasieungdomar. Sedan är det även en säkerhetsaspekt, då sommarjobbarna får köra gräsklippare och använda motordrivna maskiner.

Vad har ni för kötider?

Eftersom det är rörligt går det inte att ge ett svar som stämmer över tid.

Får jag inreda mitt källarförråd eller garage så att jag eller exempelvis mina gäster kan sova där?

Nej. Garage och förråd är enligt avtal inte godkända för annat än förvaring.