Vad är OVK?

OVK, obligatorisk ventilationskontroll, är en typ av besiktning som ska göras regelbundet, i de flesta byggnader. Syftet är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar.

Det är byggnadens ägare som ska se till att OVK utförs.

Kravet på OVK finns sedan 1991. Det bör finnas OVK-protokoll för byggnaden, hos kommunens byggnadsnämnd, från regelbundna kontroller.

Vi brukar avisera OVK i god tid direkt till dig som är hyresgäst via SMS, samt avisering i brevlådan. Kontakta gärna kundservice om du är osäker på om det är en entreprenör utskickad av oss. Din trygghet är viktig för oss.

Tycker du att innehållet är bra?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.