Särskilt boende

Särskilt boende är en fråga som kommunen beslutar om. Kontakta Sala kommun eller besök sala.se för mer information.