Får jag inreda mitt källarförråd eller garage så att jag eller exempelvis mina gäster kan sova där?

Nej. Garage och förråd är enligt avtal inte godkända för annat än förvaring.

Tycker du att innehållet är bra?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.