Vad har ni för rutiner kring snöröjning?

Snöröjningen startar när snödjupet är fem centimeter eller mer.

Om det kommer stora mängder snö har vi en prioritering att röja vid huvudentréer, större gångstråk och tvättstugor. Då hamnar sidoingångar lägre i prioritet.

Vi inspekterar hustaken och skottar löpande. Istappar avlägsnas vid behov.
Vi sandar vid behov.

Observera att det inte är alla gångstråk som kommer att snöröjas eller sandas. Du kan behöva gå en liten omväg om det är mycket snö eller vid halka.

Vad du som hyresgäst ska göra

  • Ställ in cyklar i cykelförråden under vintern, det underlättar snöröjningsarbetet avsevärt.
  • Du som hyr parkering, garage eller carport snöröjer alltid framför dessa själv.
  • Ta alltid bort sladden från motorvärmarstolpen när du inte är på plats.
  • Skotta din egen balkong vid behov. Glöm inte att ta hänsyn till både grannar och förbipasserande.
  • Ta bort grus eller snöklumpar som ligger i vägen för porten när den stängs efter dig.
  • Gör en serviceanmälan om du ser istappar på hängrännor och stuprör så avlägsnar vi dem.

Tycker du att innehållet är bra?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.