Ingår kakel i kök i standarden och hur vet jag om mitt kakel byts ut i samband med hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll?

Kakel är en bedömningsfråga, och är ingenting som ingår i underhåll av väggar.