Hjälp till, du kan göra skillnad!

Under coronatider har våldet i hemmet trappats upp och fler anmälningar når både Salabostäder och kommunen. För att hjälpa de som verkligen behöver det startades projektet "Du kan göra skillnad".

Bosocial samordnare på Salabostäder står på en gräsmatta mot en tegelvägg.

Linda Svedlund, bosocial samordnare på Salabostäder.

Salabostäder beslutade under förra året att använda sig av metoden huskurage. Det är en metod som har tagits fram för att förebygga, förhindra och stoppa mäns våld mot kvinnor och närstående. Redan från start var tanken att projektet skulle bli både informativt och användbart för våra hyresgäster, både för någon som själv är utsatt och även till grannen som inte vet vad den kan göra när den hör skrik och bråk från lägenheten bredvid.

– Jag som jobbar med bosociala frågor träffar också andra grupper av människor som är i behov av att andra hjälper till och larmar om deras mående. Det kan handla om problem som rör alkohol, droger, psykisk ohälsa, vanvård, misär, barn och även djur som far illa. Så projektet blev större än bara huskurage även fast just huskurage såklart är den stora delen i projektet, säger Linda Svedlund, bosocial samordnare på Salabostäder.

– Projektets slutresultat blev en broschyr, ”Du kan göra skillnad”, som delas ut till samtliga av våra hyresgäster och som även kommer att finnas på andra platser inom kommunen. I broschyren har vi samlat telefonnummer, hemsidor och mailadresser till olika instanser dit du kan vända dig med din oro och som utsatt.

– Vi vänder oss både till grannen som inte riktigt vet vad den kan göra men vi hoppas också nå personer som är drabbade.

Broschyren är översatt på fem olika språk: svenska, engelska, arabiska, tigrinja och somaliska. Den är som en slags samhällsinformation som alla borde ha tillgång till. Kan vi nå en person med detta material så har vi vunnit mycket.

– Framöver kommer det upp affischer i våra tvättstugor som riktar sig till den som är utsatt. Broschyren kommer även att finnas på Sala kommun, kvinnojouren med mera, men vi är också intresserade att jobba med andra organisationer, företag och skolor.

I vår och sommar kommer du att kunna träffa Linda och hennes kollegor från Salabostäder ute på ditt område. Då kan du komma med frågor, få hjälp eller bara prata av dig. Genom att visa omsorg när du hör eller ser något som gör dig orolig, kan du vara med och förhindra våld och rädda liv.

Du kan göra skillnad
You can make a difference
ለውጢ ከተምጹ ትኽእሉ ኢኹም
يمكنك أن تصنع فرقا
Waxtar ayaad adigu keeni kartaa