Uthyrningsregler

Här kan du läsa vår uthyrningspolicy, få en förklaring av köpoängsystemet samt information om våra hyresvillkor.

Salabostäders uthyrningspolicy

”Salabostäder AB är ett allmännyttigt bostadsföretag som är till för Sala kommuns nuvarande och framtida invånare. Salabostäder AB ska äga, utveckla och förvalta bostäder som upplevs trygga och attraktiva inom Sala kommun. Vår uthyrning präglas av öppenhet och att det finns tydliga riktlinjer som vi arbetar efter.

Huvudprincipen i vår förmedling av bostäder är att den som stått längst i kö får erbjudande att teckna hyresavtal. Uthyrning ska ske på ett sådant sätt att inte vårt uppdrag, företagets ekonomi eller tryggheten i bostadsområden äventyras. Därför ställer vi ett antal grundkrav gällande ekonomi, referenser och uppsåt med avtalet.

Vi värnar om bostadsmarknaden i Sala kommun och genom det tillgängligheten av bostäder. Därför finns det speciella regler gällande antal boenden en individ kan anses ha rätt till (äganderätt eller hyresrätt).

Det finns en åldersgräns på minst 16 år för att kunna registreras som bostadssökande hos oss.

För att kunna registrera dig krävs det att de lämnade uppgifterna är korrekta samt att en uppdatering av ansökan sker var tolfte (12) månad.

Om synnerliga skäl finns, som ligger i vårt allmännyttiga intresse, kan vi erbjuda förtur i vårt kösystem.”

Salabostäders styrelse

Så fungerar köpoäng-systemet

Du som står i vår bostadskö får en poäng per dag. För att vara kvar i bostadskön måste du logga in och validera dina uppgifter på www.salabostader.se minst en gång per år, annars förlorar du dina köpoäng. Du kan även få hjälp av kundservice, dock är det ytterst ditt ansvar att hålla dina kunduppgifter uppdaterade.

Max antal boende per lägenhet

1 rum och kök – maximalt 3 personer
2 rum och kök – maximalt 4 personer
3 rum och kök – maximalt 6 personer
4 rum och kök – maximalt 8 personer
5 rum och kök – maximalt 10 personer
6 rum och kök – maximalt 12 personer

Visning av lägenhet

När ansökningsdatumet för lägenheten har gått ut är det de sju sökande som har högst poäng som får möjlighet att gå på visning av den sökta lägenheten.

De sju sökande har totalt en fem vardagar på sig att titta på lägenheten (gå på visning). Därefter behöver sökande inom två vardagar ta beslutet om huruvida den/de vill hyra lägenheten eller inte. De sökande loggar in på www.salabostader.se och tackar ja eller nej. Om inget svar inkommer tolkas det som ett ej-svar, vilket innebär att erbjudandet går vidare till annan sökande.

Om flera sökande har tackat ja är det den sökande med flest köpoäng som får erbjudande om att hyra lägenheten.

Logga in regelbundet och svara på erbjudanden

Om du inom en tolvmånadersperiod inte lämnar svar till tre lägenhetserbjudanden (tre ej-svar) blir du spärrad från att söka lägenhet under sex månader. (Du får självklart tacka nej hur många gånger som helst utan att bli spärrad.)

För att behålla dina köpoäng krävs att du loggar in på www.salabostader.se, minst en gång inom tolv (12) månader från din förra inloggning. Om du glömmer det förlorar du dina köpoäng.

Ibland kan påminnelsemailet hamna i skräppostmappen, så se till att vitlista vår domänadress (salabostader.se) i din e-postklient.

Villkor för att få hyra lägenhet

Du som avtalsinnehavare ska bo och vara folkbokförd i lägenheten.

Ekonomisk kontroll

Innan du blir erbjuden att teckna avtal för den aktuella lägenhet genomför vi en kreditupplysning.

 • Inga skulder hos Kronofogdemyndigheten får finnas.
 • Om det finns skulder gör vi en prövning av ärendet. I den tar vi hänsyn till exempelvis betalningsanmärkningar, ålder på skulden, boendereferens, pågående skuldsanering, sena hyresinbetalningar, relation med Salabostäder.
 • Oavsett vilken typ av skulder det handlar om så kräver vi en borgensman, vilken vi gör en ekonomisk kontroll på.
 • Vi genomför även kreditupplysning på befintliga hyresgäster som vill byta till lägenheter med högre hyra.

Ekonomi

Kronofogdemyndigheten har beslutat om normalbelopp som ska finnas kvar efter att hyran är betald (baserad på normalbelopp januari 2024).

 • En ensamstående vuxen – 6 090 kr kvar efter hyra
 • Sammanlevande makar eller sambor – 10 061 kr kvar efter hyra
 • Barn till och med 6 år – 3 255 kr kvar efter hyra
 • Barn 7-10 år  – 3 906 kr kvar efter hyra
 • Barn 11-14 år  – 4 558 kr kvar efter hyra
 • Barn 15 år och äldre – 5 208 kr kvar efter hyra

Räkneexempel:
En vuxen som vill hyra lägenhet för 5 000 kr/mån behöver uppvisa inkomst och bidrag för totalt 11 090 kr/mån efter skatt.
(Hyra 5000 kr + ensamstående vuxen 6 090 kr = 11 090 kr).

Två vuxna med två barn (7 år och 9 år) som vill hyra en lägenhet för 9 000 kr/mån behöver uppvisa inkomst och bidrag för totalt 26 873 kr/mån efter skatt.
(Hyra 9000 kr + vuxna sammanboende 10 061 kr + Barn 3 906 kr + 3 906 kr = 26 873 kr).

En ensamstående vuxen med två barn (4 och 8 år) som vill hyra en lägenhet för 7 000 kr/mån behöver uppvisa inkomst och bidrag för totalt 20 251 kr/mån efter skatt.
(Hyra 7000 kr + vuxen 6 090 kr + Barn 3 255 kr + 3 906 kr = 20 251 kr).

Två vuxna med två barn (11 år och 15 år) vill hyra en lägenhet för 9000 kr/mån behöver uppvisa inkomst och bidrag för totalt 28 827 kr/mån efter skatt.
(Hyra 9000 kr + vuxna sammanboende 10 061 kr + 4 558 kr + 5 208 kr = 28 827 kr)

Inkomstintyg

 • Intressenten ska kunna uppvisa att denne har inkomst i minst 6 månader efter att hyresavtalet började gälla. Detta kan göras via intyg från arbetsgivare, försäkringskassa eller motsvarande.
 • Etableringsstöd och etableringsersättning (styrkt av Sala kommun)
 • Pension, a-kassa (minst 180 återstående dagar kvar), sjukersättning (förtidspension), inkomst av kapital, studiemedel, aktivitetsersättning, föräldrapenning och barnbidrag godkänns som inkomst.
 • Om kapital anges som inkomst räknas räntor eller avkastning som inkomst, inte likvida medel på banken.

Vid avtalstecknande förbrukas poängen och den sökande måste själv återaktivera sig i bostadskön för att börja samla köpoäng igen.

Förtur

Salabostäder har inga separata förtursköer men kan bevilja förtur i vissa fall där vi har en viktig roll som samhällsaktör i Sala kommun:

 • Via samverkansavtal med Sala kommun.
 • Näringslivsförtur, som kan beviljas när den sökande fått arbete i Sala och pendlingsavståndet är mer är 1,5 h enkel väg från ort till ort. Anställningen måste vara minst 75 % och sex månader framåt i tiden, med möjlighet till förlängning/tillsvidareanställning. Du måste vara folkbokförd på lägenhetsadressen som du tilldelas. Ansökan om förtur ska komma in till Salabostäder innan anställningens början eller max en månad efter påbörjad anställning. Senare inkomna ansökningar behandlas inte. Tackar du nej till den erbjudna lägenheten är din förtur förverkad.
 • Du kan söka bostadsanpassning hos kommunen. Det krävs att du är boende hos oss för att kunna bli beviljad bostadsanpassning (medicinsk förtur) av oss. Beviljas inte bostadsanpassningen kan en annan lägenhet erbjudas som medicinsk förtur. Här sker en individuell prövning huruvida du fortfarande har medicinsk förtur om du tackar nej.

Förtur är ingen akut lösning

Har du beviljats förtur innebär det varken att du får en bostad direkt eller att du är garanterad en bostad. En beviljad förtur är giltig tills dess att du får ett erbjudande, förutsatt att du fortfarande uppfyller ovanstående krav.

För dig som vill ha mer information:

Frågor och svar
Från registrering till hyresavtal

Skicka e-post till kundservice

Tycker du att innehållet är bra?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.