Uthyrningsregler

Här kan du läsa vår uthyrningspolicy, få en förklaring av köpoängsystemet samt information om våra hyresvillkor

Salabostäders uthyrningspolicy

”Salabostäder AB är ett allmännyttigt bostadsföretag som är till för Sala kommuns nuvarande och framtida invånare. Salabostäder AB ska äga, utveckla och förvalta bostäder som upplevs trygga och attraktiva inom Sala kommun. Vår uthyrning präglas av öppenhet och att det finns tydliga riktlinjer som vi arbetar efter.

Kärnan i vår förmedling av bostäder är att den som stått längst i kö får erbjudande till att teckna hyresavtalet. Därtill ska uthyrningen ske på ett sådant sätt att inte vårt uppdrag, företagets ekonomi eller tryggheten i bostadsområden äventyras. Vi ställer med anledning av det ett antal grundkrav gällande ekonomi, referenser och uppsåt med avtalet.

Det finns en åldersgräns på minst 16 år för att kunna registreras som bostadssökande i vår kö.

För att kunna registrera dig krävs det att de lämnade uppgifterna är korrekta samt att en uppdatering av ansökan sker en gång var sjätte månad.

Förtur i kösystemet erbjuder vi när synnerliga skäl föreligger som ligger i vårt allmännyttiga uppdrag. Merparten av förturerna medges i samverkan med kommunen, förutom näringslivsförtur som Salabostäder AB hanterar själva.”

/Salabostäders Styrelse

Så fungerar köpoäng-systemet

Den som står i vår bostadskö får en poäng per dag. För att vara kvar i bostadskön måste den sökande logga in på www.salabostader.se eller genom kontakt med kundservice minst en gång i halvåret, annars förloras köpoängen.

Du som redan bor hos oss får extra boendepoäng motsvarande 5 poäng per månad från hyresavtalets giltighet när du står i kön. Boendepoäng är bara giltiga så länge du är vår hyresgäst.

Max antal boende per lägenhet

1 rum och kök – maximalt 3 personer
2 rum och kök – maximalt 4 personer
3 rum och kök – maximalt 6 personer
4 rum och kök – maximalt 8 personer
5 rum och kök – maximalt 10 personer
6 rum och kök – maximalt 12 personer

Visning av lägenhet

När ansökningsdatumet för lägenheten har gått ut är det de sju sökande som har högst poäng som får möjlighet att gå på visning av den sökta lägenheten.

De sju sökande har nu en vecka på sig att titta på lägenheten och ta beslutet om huruvida den/de vill hyra lägenheten eller inte. De sökande loggar in på www.salabostader.se och tackar ja eller nej. Om inget svar inkommer tolkas det som ett nej.

Om flera sökande har tackat ja är det den sökande med flest köpoäng som får erbjudande om att hyra lägenheten.

Logga in regelbundet och svara på erbjudanden

Om du inom en tolvmånadersperiod inte lämnar svar till tre lägenhetserbjudanden blir du spärrad från att söka lägenhet under sex månader.

För att behålla dina köpoäng krävs att du loggar in på www.salabostader.se, minst en gång inom sex månader från din förra inloggning. Om du glömmer det förlorar du dina köpoäng.

Villkor för att få hyra lägenhet

Kreditupplysning

 • Inga oreglerade skulder eller betalningsanmärkningar ska finnas från de senaste 12 månaderna.
 • Om du har reglerat en skuld hos Kronofogden ska kvitto på inbetalning visas upp innan du tackar ja till ett lägenhetserbjudande.
 • Borgensmannen får inte ha några betalningsanmärkningar eller skulder.
 • Borgensman eller hyresgäst godkänns inte om den sökande har en historik med misskötsel av tidigare hyresförhållande hos Salabostäder.

Ekonomi

Kronofogdemyndigheten har beslutat om normalbelopp som ska finnas kvar efter att hyran är betald (baserad på normalbelopp 2021).

 • En ensamstående vuxen – 5016 kr kvar efter hyra
 • Sammanlevande makar eller sambor – 8287 kr kvar efter hyra
 • Barn till och med 6 år – 2662 kr kvar efter hyra
 • Barn 7 år och äldre – 3064 kr kvar efter hyra

Räkneexempel:
En vuxen som vill hyra lägenhet för 5000 kr/mån behöver uppvisa inkomst och bidrag för totalt 10 016 kr/mån efter skatt (netto).

Två vuxna med två barn över 7 år som vill hyra en lägenhet för 9000 kr/mån behöver uppvisa inkomst och bidrag för totalt 23 415 kr efter skatt.

En ensamstående vuxen med två barn (4 och 8 år gamla) som vill hyra en lägenhet för 7000 kr/mån behöver uppvisa inkomst och bidrag för totalt 17 742 kr/mån efter skatt.

Inkomstintyg

 • Intressenten ska kunna uppvisa att denne har inkomst i minst 6 månader efter att hyresavtalet började gälla. Detta kan göras via intyg från arbetsgivare, försäkringskassa eller motsvarande.
 • Etableringsstöd och etableringsersättning (styrkt av Sala kommun)
 • Pension, a-kassa (minst 180 återstående dagar kvar), sjukersättning (förtidspension), inkomst av kapital, studiemedel, aktivitetsersättning, föräldrapenning och barnbidrag godkänns som inkomst.
 • Om kapital anges som inkomst räknas räntor eller avkastning som inkomst, inte likvida medel på banken.

Vid avtalstecknande förbrukas poängen och den sökande måste själv återaktivera sig i bostadskön för att börja samla köpoäng igen.

Förtur

Salabostäder har inga separata förtursköer men kan bevilja förtur i vissa fall där vi har en viktig roll som samhällsaktör i Sala kommun:

 • Via samverkansavtal med Sala kommun.
 • Näringslivsförtur – beviljas när den sökande fått arbete i Sala och pendlingsavståndet är mer är 1,5 h enkel väg från ort till ort. Anställningen måste vara minst 75 % och sex månader framåt i tiden, med möjlighet till förlängning/tillsvidareanställning. Krav på att du är folkbokförd på lägenhetsadressen som du tilldelas. Ansökan om förtur ska komma in till Salabostäder innan anställningens början eller max en månad efter påbörjad anställning. Senare inkomna ansökningar behandlas inte.
 • Där befintlig hyresgäst blivit beviljad bostadsanpassning men där anpassningen inte är lämplig att utföra i den nuvarande lägenheten. Salabostäder erbjuder då en annan tillgänglig bostad.

Förtur är ingen akut lösning

Har du beviljats förtur innebär det varken att du får en bostad direkt eller att du är garanterad en bostad. En beviljad förtur är giltig sex månader eller tills dess att du får ett erbjudande, förutsatt att du fortfarande uppfyller ovanstående krav. Tackar du nej till den erbjudna lägenheten är din förtur förbrukad.

För dig som vill ha mer information:
Frågor och svar
Från registrering till hyresavtal
Skicka e-post till kundservice

Tycker du att innehållet är bra?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.