Nyhetsarkiv

Grussopning 2022

Vi påbörjar grussopningen och beräknar att vara klara första veckan i maj. Har du frågor kontakta din kvartersvärd.

Svar på Hyresgästföreningens insändare i Sala Allehanda 21/4

Lars Öberg ingår själv som en del i den boinflytandekommitté vi har tillsammans med Hyresgästföreningen. Vi betalar alltså Hyresgästföreningen för att arbeta med boinflytandefrågor tillsammans med oss (150 000 kr för 2022).

Nyheter bland våra områdesansvariga

För att kunna ge bättre service och samtidigt jobba effektivare har vi gjort förändringar i teamen på våra områden.

Lägenhetsbesiktningar på Josefdalsvägen 8 & 10

För två år sedan färdigställde vi husen. Nu är det dags att genomföra en besiktning av lägenheterna.

Nya värmecentraler med anslutningar i centrum (uppdaterad)

Befintliga värmecentraler kommer att bytas ut och i samband med detta så kommer vi även att ansluta centralerna direkt mot fjärrvärmenätet.

Problem med analog TV (Uppdaterad)

Just nu har hyresgäster på Bryggeriet, Dalhem och Ängshagen problem med analog TV.

Smarta tips för att spara el

Nu kan du ta del av våra tips för att spara el, tagen från senaste numret av ”Välkommen hem”.

Invigning av utegymmet vid Bryggeriet!

Lördag den 2 april klockan 15:00 inviger vi utegymmet tillsammans med Kultur och fritid och Tekniska kontoret. Kom och prova!

Intervju med Salabostäders nya kvartersvärd Jill.

Intervjun är tagen från Välkommen hem nr 1 2022.