Hyrorna för 2024 är klara

Trots flera förhandlingstillfällen lyckades vi inte träffa en överenskommelse med Hyresgästföreningen (HGF). Hyresmarknadskommittén avgjorde ärendet och höjningen blev då 5,4%.

Vårt bud var 5,84% och vid sista förhandlingstillfället erbjöd HGF 5,0%. Vi hade redan i ett tidigare skede erbjudit HGF att göra en preliminär höjning om 4% från 1 januari.
Om de gick med på denna skulle vi inte ta ut någon retroaktiv hyra för skillnaden mellan den preliminära höjningen på 4 % och den slutligt framförhandlade hyran. Villkoret för den preliminära höjningen var att den skulle vara klar, så att vi kan avisera hyrorna för april i mitten på mars. HGF gick med på den preliminära höjningen i väntan på ett avgörande.

Förhandlingen överlämnades till Hyresmarknadskommittén (HMK) för medling. Efter ett misslyckat medlingsförsök har sedan HMK avgjort ärendet och höjningen blev då 5,4% från den 1 januari. Vi kommer som nämnts ovan inte att ta ut någon retroaktiv hyra för tiden januari-mars utan höjningen kommer att slå igenom i aprilhyran.

”Det är ett tufft ekonomiskt läge både för våra hyresgäster och för oss som bolag. Vi har dock försökt göra det bästa av situationen genom att ha begränsningar för höjningarna”
Bernard Niglis, vd

I vårt hyressättningssystem har vi lagt in begränsningar för att höjningarna inte ska bli för stora. Detta innebär att maxhöjningen i år på grund av hyresförhandlingen blir:

400 kr/månad för ettor,

450 kr/månad för tvåor,
475 kr/månad för treor och
500 kr/månad för fyror och större lägenheter.

För att hålla nere höjningarna har vi i år, liksom förra året, känt oss tvungna att ta ut en höjning på 2% även för de som borde ha fått en sänkning i vårt hyressättningssystem.

Tycker du att innehållet är bra?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.