Nyhetsarkiv

Ny studieportal från Seniornet Sweden

Idag behöver du digital kompetens för att kunna delta i samhället. Det finns en stor brist på digital delaktighet bland Sveriges seniorer, därför har Seniornet Sweden tagit fram studieportalen Seniornet Studera.

Installation av laddplatser för elbilar på Svarvargränd

Efter intresseanmälan via Sala-Heby Energi konverterar vi i samarbete två fordonsplatser till förhyrda laddplatser.

Salabostäder sponsrar Natur & Miljöbokens digitala utveckling

Natur & Miljöboken lanserar nu en ny digital läromedelsserie. Salabostäders delfinansiering har möjliggjort den nya plattformen.

Seniordagen

Tisdag den 4 oktober anordnar Träffpunkten årets seniordag, som pågår mellan 9:30-16:00.

Faran med att ladda eldrivna fordon i motorvärmaruttag

Elsäkerhetsverket uppmanar oss att varna hyresgäster om brandfaran med att ladda eldrivna fordon i vanliga 230 voltsuttag. Därför förbjuder vi laddning av eldrivna fordon via motorvärmaruttaget.

Bli en tvätthjälte!

Nu kan du läsa hur du blir en hjälte i tvättstugan i en artikeln från kommande numret av Välkommen hem.

Vi avslutar äldre oavslutade ärenden inför systembyte

Inför kommande systembyte går vi igenom våra äldre oavslutade serviceanmälningar.

Salabostäder prisade för digitaliseringssamverkan av Allmännyttan

I samband med konferensen ”En framtidssäkrad allmännytta” 29-30 augusti delades digitaliseringspriset ”Den vita älgen” ut av Allmännyttans Digitaliseringsinitiativ.

Vi välkomnar våra hyresgäster till årets familjedag!

Söndag den 4 september firar vi familjedagen tillsammans med Sala-Heby Energi och Sala Silvergruva.