Nyhetsarkiv

Var med och påverka Berggatan 10!

Under påsken 3-6:e april genomförs en undersökning i våra bostadsområden Åkra, Dalhem och Jakobsberg.

Undersökning för boende på Dalhem angående parkeringar

Vi har sedan många år fått önskemål om fler fordonsplatser inom Dalhemsområdet. Det finns dock väldigt begränsade möjligheter att utöka antalet fordonsplatser. Därför behöver vi er hjälp att välja väg.

Nu kan du boka tvättid med mobilen

Du som tvättar i en tvättstuga med en digital bokningslösning kan nu boka tvättid på salabostader.se

Ny prislista från och med 1 april 2023

Sveriges Allmännytta uppdaterar årligen riktpriser för olika servicerelaterade ärenden som fastighetsbolag utför. Den prislistan kallas ”Nyckeltal för lägenhetsreparationer”. Vi utgår från den och ser även över kostnaden för närliggande tjänster som till exempel störningsjour.

Hyreshöjning 2023

Din nya hyra är nu klar efter att Hyresgästföreningen och Salabostäder fått ett beslut från Hyresmarknadskommittén. Beslutet innebär en generell höjning med 4,05% från 1 januari i år som sedan ska fördelas ut med hjälp av vårt hyressättningssystem.

Info om grovtvättstugan på Skolstigen 2

Från och med nu är ett passersystem aktiverat för grovtvättstugan på Skolstigen 2. Det innebär att du numer använder din tagg för att komma in och för att boka tid i bokningstavlan.

Skydda dig mot bedrägeri

Som en del i det brottsförebyggande arbetet kommer vi att sätta upp informationskort från Polisen i alla trapphus. De innehåller information om hur du kan skydda dig mot bedrägeri.

Salabostader.se – 2022 i siffror

Sedan vi lanserade nya www.salabostader.se i februari 2021 har vi publicerat 176 nyhetsposter av olika slag. Här summerar vi webbens 2022 i siffror.

Större parkeringsområden

Nu har vi öppnat möjligheten att söka parkeringsplats i närliggande områden.