Nyhetsarkiv

Stängningsdagar i maj

Kundservice och serviceanmälan håller stängt 23/5, samt 26-27/5 på grund av utbildning samt röd dag.

Nu kan du ansöka om Bo Svärds årliga teckningsstipendium

Ett årligt teckningsstipendium har tagits fram för att hedra Bo Svärds konstnärskap.

Vårschema för containrar

Nu ställer vi ut containrar i våra områden. Passa på att vårstäda och rensa ur förråden.

Grussopning 2022

Vi påbörjar grussopningen och beräknar att vara klara första veckan i maj. Har du frågor kontakta din kvartersvärd.

Svar på Hyresgästföreningens insändare i Sala Allehanda 21/4

Lars Öberg ingår själv som en del i den boinflytandekommitté vi har tillsammans med Hyresgästföreningen. Vi betalar alltså Hyresgästföreningen för att arbeta med boinflytandefrågor tillsammans med oss (150 000 kr för 2022).

Nyheter bland våra områdesansvariga

För att kunna ge bättre service och samtidigt jobba effektivare har vi gjort förändringar i teamen på våra områden.

Lägenhetsbesiktningar på Josefdalsvägen 8 & 10

För två år sedan färdigställde vi husen. Nu är det dags att genomföra en besiktning av lägenheterna.

Nya värmecentraler med anslutningar i centrum (uppdaterad)

Befintliga värmecentraler kommer att bytas ut och i samband med detta så kommer vi även att ansluta centralerna direkt mot fjärrvärmenätet.

Fler tider för prova på-pass i Bryggeriets utegym

Nu släpper vi fler tider för dig som vill prova på att träna i det nya utegymmet.