Analog tv upphör i oktober/november

Efter att i många år bjudit på analog tv i det gamla kabeltv-nätet måste vi nu avsluta den servicen.

Istället kommer de som fortsatt inte vill köpa någon tjänst att få en box kopplad till det digitala nätet. Boxen kommer att vara kostnadsfri och endast innehålla baskanalerna för SVT och TV 4.

Vi återkommer med mer information efter sommaren om hur bytet sker. Vår ambition är att bytet till den nya tekniken ska bli så effektiv och enkel som möjligt för våra hyresgäster.

Tycker du att innehållet är bra?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.