Frågor och svar

När påbörjas en emottagen serviceanmälan?

Normalt påbörjar vi hanteringen av ditt ärende inom fem arbetsdagar, men beroende på arbetsbelastning kan det i undantagsfall dröja. Akuta ärenden har alltid högsta prioritet.

Hur installerar jag min diskmaskin och tvättmaskin?

Diskmaskin och/eller tvättmaskin ska installeras fackmannamässigt, och får ej kopplas direkt på kranpipen. Om du är osäker ska du kontakta en behörig installatör.

Hur lång tid har jag på mig att åtgärda brister efter en besiktning?

Så länge ditt hyresavtal är giltigt kan du åtgärda bristerna enligt besiktningsprotokoll.

Vad är fritidsmedel och vad används det till?

Fritidsmedel avser boinflytande och kan gå till att exempelvis köpa in blommor, tillgång till samlingslokaler med mera. Summan bestäms av din lokala hyresgästförening.

Vart vänder jag mig om jag har frågor om e-faktura?

Du kontaktar din bank. Om du har frågor om innehållet i fakturan kontaktar du vår kundservice.

Vad händer om jag inte har pengar på kontot när jag har autogiro som betalningsmetod?

Betalningen uteblir och vi skickar en påminnelse om utebliven betalning. Det görs totalt tre dragningsförsök under tre påföljande bankdagar om inga pengar finns på kontot.