Frågor och svar

Vad är fritidsmedel och vad används det till?

Fritidsmedel avser boinflytande och kan gå till att exempelvis köpa in blommor, tillgång till samlingslokaler med mera. Summan bestäms av din lokala hyresgästförening.

Vart vänder jag mig om jag har frågor om e-faktura?

Du kontaktar din bank. Om du har frågor om innehållet i fakturan kontaktar du vår kundservice.

Vad händer om jag inte har pengar på kontot när jag har autogiro som betalningsmetod?

Betalningen uteblir och vi skickar en påminnelse om utebliven betalning. Det görs totalt tre dragningsförsök under tre påföljande bankdagar om inga pengar finns på kontot.

Hur vet jag om jag fått en e-faktura?

Det ser du när du loggar in på din internetbank.

Hur ser jag att min internetutrustning fungerar?

Om du inte har internetuppkoppling och lamporna på din router/utrustning lyser så ska du felanmäla detta till din tjänsteleverantör. Om internetutrustningen är helt släckt lägger du en serviceanmälan.

Får jag ha parabolantenn?

I vårt digitala utbud via bredband finns de flesta kanalerna att tillgå. Vi rekommenderar därför att du i första hand använder det.