Vad är fritidsmedel och vad används det till?

Fritidsmedel avser boinflytande och kan gå till att exempelvis köpa in blommor, tillgång till samlingslokaler med mera. Summan bestäms av din lokala hyresgästförening.

Tycker du att innehållet är bra?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.