Hur vet jag om jag har kackerlackor hemma?

kackerlackor

Kackerlackor kan vara svåra att upptäcka, eftersom de är ljusskygga och mest aktiva på natten. De kan upptäckas genom en unken lukt, eller att du hittar spillning eller döda kackerlackor.

Kackerlackor söker sig till en värmekälla för att föröka sig. Därför bör du titta under kyl och frys eller bakom spisen. De brukar vara de vanligaste platserna man hittar dem på.

Kackerlackor kan sprida virus och bakterier som kan ge upphov till allergiska reaktioner, salmonella, gulsot och sjukhussjuka. Om du hittar kackerlackor måste du därför höra av dig till kundservice omedelbart.

Läs mer om kackerlackor på Nomors hemsida
Läs om hur vi hanterar olyckor och skadedjur

Tycker du att innehållet är bra?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.