Upprustning av innergården på Myntet (vid Berggatan)

Nu har ombyggnationen av innergården startat. Vår plan var att komma igång redan för ett år sedan men tyvärr drog upphandlingarna av entreprenör ut på tiden.

Som de boende säkerligen redan sett har schaktarbeten påbörjats och den gamla lekplatsen rivits. Det kommer att anläggas en ny lekplats med omgivande samlingsplatser för umgänge, fika- och grillstunder. Lekplatsen är avsedd för lite yngre barn, med ett slott, ett lekhus samt gunghästar och gungbrädor. Det blir även en balanslek och gungor för såväl små som lite äldre barn. Hela samlings-lekplatsområdet kommer att vara upplyst för ökad trygghet.

Fem nya belysta cykelförråd placeras runt området. Samtliga entréer kommer att tillgänglighetsanpassas, så att det blir enkelt att ta sig in med rullatorer och barnvagnar.

På ytan mellan Berggatan 14 A-C och Berggatan 12 A-C kommer vi efter tips och idéer från barn i området att bygga en mountainbike-bana. Det kommer att bli en start-målramp, därefter gupp, balanshinder, doserade kurvor och även minde hopp för de som vill cykla på banan.

Skiss över mountanbike-banan.

Hela upprustningen planeras att vara färdig till midsommar 2024 och vi kommer att bjuda in samtliga hyresgäster till en invigning av innergården på Myntet.