Uppfräschad utemiljö på Stigaren

"Redan hösten 2022 påbörjades planerna på att göra om Stigarens utemiljö. Målet var att göra gården inbjudande och att matcha de nya framsidorna", säger Sara Södereng, kvartersvärd i centrum på Salabostäder.

I april i år påbörjades markarbetet. Vi har tagit bort kantstenar för att underlätta skötsel som exempelvis snöröjning och gräsklippning framåt. Under projektets gång har vi fått stänga av vissa källardörrar på grund av säkerhetsskäl, men allt har flutit på.

”På grund av torkan kommer vi inte att så gräsmattorna, men allt annat är på plats”, säger Sara.
Nu hoppas vi att hyresgästerna blir nöjda med sin nya innergård.

På cirka tre månader har alltså arbetet blivit klart och ni kan se resultatet på bilderna.

Översiktsbild på gården som ser lite trött ut

Gården före markarbetet

Översiktsbild på nya gården i sommargrönska

Gården efter markarbetet. Belysningen håller på att monteras.

Gamla trasiga rabatter

Före

Nya rabatter med marksten

Efter

Sara kontrollerar en belysningsstolpe

Sara kontrollerar att belysningen sitter som den ska.