Isolering av vindar

Vi har isolerat vindarna på flera håll för att förbättra klimatet för våra hyresgäster, och för att spara energi.

Hyresbostäder i tegel

I Sätrabrunn är samtliga vindar isolerade

Bild på Hyttgatans gula, gröna, och orangea fasader.

Samtliga vindar på Hyttgatan 8 och Brunnsgatan är isolerade.

Bild på Konstmästarens innergård med bänkar och sandlåda, omgivna av gröna buskar

Vindarna på Bråstagatan och Gruvgatan är färdigisolerade. Endast Agueligatan återstår.