Dammgatan 19: Byggställningar och väderskydd på plats

Väderskyddet på taket hann komma på plats innan stormen Hans kom på besök, och det var verkligen ett skarpt test. Byggställningarna är även på plats.

Den invändiga rivningen pågår fortfarande, parallellt med byggandet av nytt yttertak. När väderskyddet sedan är borttaget fortsätter det invändiga arbetet, med golv i fokus. Därefter sätter vi upp nya innerväggar. Ställningen används för att färdigställa nya fasaden, samt montering av nya fönster.

Huskropp med väderskydd och byggställningar Huskropp med väderskydd och byggställningar