Vi avslutar äldre oavslutade ärenden inför systembyte

Inför kommande systembyte går vi igenom våra äldre oavslutade serviceanmälningar.

Om du får ett avslut på ett ärende som vi inte har hanterat får vi be dig att registrera ett nytt ärende.

Vi tackar för din förståelse för eventuella olägenheter som detta kan medföra.

Tycker du att innehållet är bra?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.