Silverslanten – ett stipendium för gymnasieelever i Salas skolor

Som ett bidrag till Salas 400-årsjubileum så har Salabostäder och Sala-Heby Energi, i samråd med kommunens skolchef, precis tagit fram stipendiet Silverslanten. Det syftar till att motivera och entusiasmera tredjeårsstudenter att fullfölja sina gymnasieutbildningar inom programmen ekonomi, natur, teknik, el- och energi samt bygg- och anläggning.

Färgglad bild på leende elev med böcker i handen

Bild: Creative Mill.

Stipendiet är till för att trygga framtiden med lokal yrkeskompetens.

Tredjeårsstudenter på Kungsängsgymnasiet och Ösby Naturbruksgymnasium kan bli nominerade.

Prispengar kommer att delas ut i följande kategorier:

  • Höga betyg – 16 000 kr, en vinnare.
  • Störst förbättring – 16 000 kr, en vinnare.
  • Stor fallenhet/tekniskt intresse – 16 000 kr, en vinnare.

Lärarna på våra utvalda program i Salas gymnasieskolor nominerar en elev till varje kategori.

Vinnarna utses sedan av en jury som består av Bernard Niglis (vd för Salabostäder), Håkan Carefall (vd för Sala-Heby Energi) och Ulrika Karlsson (Sala kommuns t.f verksamhetschef gymnasie- och vuxenutbildning).

De nominerade får möjlighet till studiebesök i våra verksamheter och förtur till sommarjobb/extrajobb där vi har lediga platser.

Mer information och hjälp med intervjukontakter ger gärna:

Emma Liljefors
Kommunikatör
Sala-Heby Energi AB
Direktnummer: 0224-576 04
emma.liljefors@sheab.se
www.sheab.se

Patrik Karlsson
Kommunikatör
Salabostäder
Direktnummer: 0224-858 55
patrik.karlsson@salabostader.se
www.salabostader.se

Tycker du att innehållet är bra?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.