Salabostäder och Kultur- och fritidskontoret realiserar ett utomhusgym vid Bryggeriet

Tekniska kontorets gata- och parkenhet inleder arbetet med att bygga ett utomhusgym på parkmark vid Bryggeriet.

Utomhusgymmet är ett projekt som Salabostäder och Kultur- och fritidskontoret delar på kostnaden för. Driften kommer sedan att skötas av gata- och parkenheten. Bygget beräknas vara färdigt i slutet av september.

3d-rendering av utegym

3d-rendering av utegymmet. Bild från Tekniska kontoret.

Tycker du att innehållet är bra?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.