Radonmätning i delar av beståndet

Vi på Salabostäder vill att du som hyresgäst ska känna dig trygg. Därför kommer vi i januari 2021 att kontrollera radonhalterna i fastighetsbeståndet. Hyresgäster i berörda fastigheter får en lapp i brevlådan senast 13/1.

Radondosor redo att placeras ut

Radondosor i förpackning, redo att delas ut

Strålsäkerhetsmyndigheten har satt upp riktvärdet att radonhalten i inomhusluften i bostäder inte bör överstiga 200 Bg/m3.
Radon är en radioaktiv gas som förekommer naturligt i marken överallt i Sverige. Eftersom radon varken luktar eller syns är det enda sättet att kontrollera radonhalten genom mätning. Mätningen ska göras i minst 60 dagar och sker mellan 1 oktober och 30 april när huset är som mest tillstängt, eftersom mest radon kan komma in då.

Så går mätningen till

Mätningen sker genom att Salabostäder placerar ut två stycken radondosor i din lägenhet –  en i sovrummet och en i vardagsrummet. Efter 60 dagar hämtas radondosorna in igen. De skickas sedan in till ett laboratorium för analys. Där beräknas ett årsmedelvärde.

För att få ett rättvist resultat är det viktigt att:

  • Inte flytta radondosorna
  • Hålla frånluftsventiler i badrum och kök öppna och väl rengjorda
  • Tilluftsventiler är så öppna som möjligt

Vi kommer se till att följa folkhälsomyndighetens riktlinjer vid utplacering och intagning av radondosorna.

Vid ev. frågor/funderingar inför detta kontakta kvartersvärd på ditt område.

Mer information

Strålsäkerhetsmyndigheten

Tycker du att innehållet är bra?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.