Ny prislista från och med 1 april 2023

Sveriges Allmännytta uppdaterar årligen riktpriser för olika servicerelaterade ärenden som fastighetsbolag utför. Den prislistan kallas ”Nyckeltal för lägenhetsreparationer”. Vi utgår från den och ser även över kostnaden för närliggande tjänster som till exempel störningsjour.

Prislistan inkluderar smått och stort. Från borttappade passerbrickor, till trasiga spishällar eller onormalt slitna tapeter. Om saker går sönder på grund av oaktsamhet debiterar vi dig som hyresgäst för bytet. Här är ett urval av de vanligaste förekommande debiteringar vi gör.

Låsrelaterade tjänster

  • Låsbyte 2300 kr (inkl. 4 st nycklar)
  • Låsbyte (2 lås) 2824 kr (inkl. 4 st nycklar)
  • Låsbyte garage & förråd 1200 kr (inkl. 2 st nycklar)
  • Postboxcylinder & bokningscylinder 578 kr (inkl. 2 st nycklar)
  • Enstaka nycklar enligt prislista hos leverantör
  • Passerbricka 155 kr
  • Låsöppning under jourtid 1800 kr

Övriga tjänster

  • Utryckning av störningsjour 1674 kr
  • Timdebitering för felaktigt kastade sopor á 425 kr (påbörjad timme)
  • Faktura för bomkörning (när entreprenören har ett bokat jobb, men inte blir insläppta i lägenheten på avtalad tid med hyresgäst) 1500 kr

Tycker du att innehållet är bra?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.