Hyreshöjning 2023

Din nya hyra är nu klar efter att Hyresgästföreningen och Salabostäder fått ett beslut från Hyresmarknadskommittén. Beslutet innebär en generell höjning med 4,05% från 1 januari i år som sedan ska fördelas ut med hjälp av vårt hyressättningssystem.

I vårt hyressättningssystem har vi tidigare haft begränsningar av höjningar för olika lägenhetstyper som vi nu i den här exceptionella ekonomiska situationen har fått lov att ändra på för att möjliggöra hanteringen av höjningen.

Begränsningsbelopp per lägenhetstyp:

1 rok              max               400 kr/mån (alla varianter)

2 rok              max               450 kr/mån (alla varianter)

3 rok              max               475 kr/mån

4 rok              max               500 kr/mån

5 rok              max               500 kr/mån

6 rok              max               500 kr/mån

Vi har tillsammans med hyresgästföreningen arbetat fram en modell för att fördela ökningen.
Alla får en höjning i år. Om din målhyra är lägre än den hyra du betalar idag får du en höjning på 1,5%. Det känns väldigt tråkigt att behöva göra så, men det är enda sättet att undvika höjningar som överstiger 500 kr per månad för de med högre höjning av hyran. På det här sättet kommer den totala hyresförändringen ändå att bli något under beslutet. Förändringen blir 3,93% i stället för 4,05%.

Vi har delat upp den retroaktiva höjningen för januari och februari på april-, maj- och junihyran. Därefter kommer du att få din uppräknade hyra enligt vårt hyressättningssystem.

Den som flyttat under perioden januari och februari kommer att få betala hela den retroaktiva delen utan uppdelning.

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till oss som vanligt.

Bernard Niglis, Vd
Salabostäder AB

Tycker du att innehållet är bra?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.